Wederzijdse verwachtingen

Wederzijdse verwachtingen

Wat kunnen ouders van obs Charlois verwachten?

Wat betreft het leren:

 • Goede, moderne methodes voor alle vakken (ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling).
 • Professionele, betrokken leerkrachten die de lessen aanpassen naar wat uw kind nodig heeft.
 • Een goede zorgstructuur om te kunnen ondersteunen bij aanvullende behoeften van het kind.

 Wat betreft de veiligheid van uw kind:

 • Toezicht in de school en op het schoolplein tijdens de pauzes.
 • Een afgesloten kleuter(school)plein.
 • Het hanteren van eenduidige omgangsregels (inclusief een anti- pestprotocol).
 • Meerdere personen met EHBO- en BHV-opleiding op school aanwezig.
 • De school is niet vrij toegankelijk tijdens de lesuren (aanbellen om binnen te komen).

Wat betreft het contact:

 • Altijd bereid tot een gesprek, maar wel op afspraak.
 • Voortgangsgesprekken minimaal 2x per jaar, vaker indien wenselijk.
 • Informatiebijeenkomsten, cursussen en voorlichting voor ouders.
 • Een nieuwsbrief die 2x in de maand verschijnt, jaarlijks een nieuwe schoolgids.
 • Een actuele website en app met veel informatie van de school en per groep.

Wat betreft de extra activiteiten:

 • Vakdocenten voor gymnastiek, muziek, techniek, ict-vaardigheden en programmeren.
 • Zwemles en bespelen van een muziekinstrument in groep 5 en 6
 • Naschoolse activiteiten en deelname aan diverse sporttoernooien.
 • Samenwerking met logopedie, oefentherapie, voedingscoach, tandarts

Wat verwacht obs Charlois van ouders?

Betrokkenheid bij de schoolloopbaan van uw kind:

 • thuis regelmatig met uw kind over school praten
 • thuis veel (voor)lezen met uw kind en indien van toepassing helpen bij schoolwerk thuis
 • aanwezig zijn bij informatiebijeenkomsten indien mogelijk
 • komen op rapportgesprekken en houden aan afspraken (of tijdig afbellen)

Ervoor zorgen dat uw kind:

 • verzorgd en uitgerust op school komt en ontbeten heeft,
 • tijdig in de klas aanwezig is (voor de 2e bel) en ook weer tijdig wordt opgehaald.
 • gym- en zwemkleding bij zich heeft op de juiste dag.
 • een gezond hapje en drinken bij zich heeft voor de kleine pauze en lunch.

En verder:

 • Bij ziekte of afwezigheid, tijdig (vóór 8.20 uur) de school informeren:

telefonisch: 010-4297320 of per email: directie@obscharlois.nl 

 • Tijdig nieuwe telefoonnummers doorgeven, zodat u altijd bereikbaar bent.
 • Wordt uw kind door een ander opgehaald, dit tijdig doorgeven aan de leerkracht.
 • Bij vragen of klachten altijd en tijdig de leerkracht benaderen (voor of na schooltijd).
 • Kinderen laten deelnemen aan alle extra activiteiten en zorgdragen voor tijdige betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.
 • De regels van de school respecteren en naleven.
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl