ICT en media

De kinderen werken aan een bewuste (online) mediahouding, zodat zij zich leren handhaven in de huidige (digitale) samenleving. Aan de orde komen onder meer: mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computational thinking (stapsgewijs problemen leren oplossen).

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl