Weer op school!

Weer op school!

Dinsdag 12 mei 2020

Wat een blije gezichten van kinderen vanochtend voor het schoolhek! Iedereen had weer zin om naar school te gaan. En een compliment aan de ouders die hun kind kwamen brengen: iedereen stond op tijd bij de goede ingang en iedereen hield zich keurig aan de afspraak van 1,5 meter afstand.

Maar ook in de school verliep alles goed! Iedereen hield zich aan de afspraken en er hebben zich geen onverwachte zaken voorgedaan.

De leerlingen waren blij om hun klasgenootjes weer te zien en gaven aan ook lessen gemist te hebben zoals rekenen, spelling of dictee.

En de leerkrachten waren ook blij en verrast om te merken dat veel leerlingen de afgelopen weken thuis zo hard hebben gewerkt, dat ze op sommige onderdelen goed  vooruit zijn gegaan! Trots op de leerlingen en natuurlijk ook op de ouders die ze hierbij thuis hebben geholpen.

Omdat nog niet alle ouders voldoende vertrouwen hadden om hun kind naar school te sturen, waren nog niet alle leerlingen uit de groepen van vandaag op school, maar we hopen dat dit vertrouwen toeneemt en we dit aantal binnenkort wel toemeemt. 

We kijken nu al uit naar de leerlingen die morgen aan de beurt zijn om te komen!


Terug