Weer volledig en veilig naar school!

Weer volledig en veilig naar school!

Donderdag 4 juni 2020

Beste ouders en leerlingen,

Gisteravond in de persconferentie werd het bericht bevestigd, dat we inderdaad vanaf maandag 8 juni weer volledig opengaan.

Natuurlijk waren wij daarop al voorbereid en hebben we ons de afgelopen dagen bezig gehouden met de organisatie daarvan. Voldoen aan alle (steeds weer aangepaste) richtlijnen is wel een uitdaging, maar met wat aanpassingen hebben we dit toch veilig en goed kunnen organiseren voor de periode tot aan de zomervakantie.

Hoe ziet het eruit vanaf 8 juni.

Alle kinderen gaan weer alle dagen naar school.

Voor de groepen 5 en 6 zal het er iets anders uitzien, deze leerlingen en ouders worden daar apart over geïnformeerd.

Leerplicht gaat weer actief controleren of alle leerlingen op school zijn. Wie ongeoorloofd afwezig is, kan Leerplicht thuis aan de deur verwachten.

De schooltijden worden weer zoals ze waren: 8.15 - 15.00 en op de woensdag 8.15 - 12.00 (groepen 1,2) 13.00 (groepen 3 t/m 8).

Er zijn voor de groepen 3 t/m 8 geen naschoolse keuzelessen.

Ouders mogen niet de school in en ook niet op het schoolplein komen (uitgezonderd ouders van kleuters, die brengen/halen hun kind via het kleuterplein).

De ingangen zoals afgelopen week zullen gehandhaafd blijven. Dus kleuters via het kleuterplein, groepen 3 en 4 via de voordeur, groepen 5 t/m 8 via de noodtrap.

De gymlessen worden buiten op het schoolplein gegeven. Alleen bij regen zullen de lessen verplaatst worden naar de gymzaal, maar dan zullen dit alleen laag-intensieve lessen zijn.

Activiteiten die zijn komen te vervallen: zwemles, schoolreisje, afscheidsavond groep 8 (over een alternatief hiervoor wordt nagedacht).

Voor de leerlingen geldt nog steeds:

- ben je verkouden, hoest je regelmatig, heb je koorts dan blijf je thuis (wel afmelden!) Gebeurt dit in de loop van de dag dan wordt de ouder gebeld om het kind op te halen. Is het zeker dat de klachten door chronische verkoudheid of hooikoorts komt, dan mag je wel naar school. Bij twijfel: neem contact op met de huisarts.

- heeft een gezinslid koorts van boven de 38* en/of benauwdheidsklachten, dan blijft je ook thuis (wel afmelden!). Je mag dan pas weer naar school als iedereen van het gezin 24 uur klachtenvrij is.

- handen wassen voordat je naar school komt, voor het eten, na het buiten spelen en zodra je weer thuiskomt.

- houdt zoveel mogelijk afstand van volwassenen

- niet aan je gezicht zitten

Voor de leerkrachten/volwassenen gelden dezelfde regels, maar:

- is een leerkracht ziek en is er geen vervangende leerkracht beschikbaar, dan wordt de groep naar huis gestuurd en krijgen deze leerlingen indien mogelijk onderwijs op afstand. 

Nog een fijne vrijdag en alvast een fijn weekend en dan zien we alle leerlingen maandag weer op school!

Lydia van den Hoonaard, directeur obs Charlois


Terug