Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 14

Donderdag 11 juni 2020

School weer open 

Sinds afgelopen maandag is de school weer volledig open. Wat goed om alle leerlingen weer elke dag te zien! Het was voor sommige leerlingen en ouders wel weer even wennen, omdat alles een beetje anders gaat (zo zijn de gymlessen buiten op het schoolplein en houden de hogere groepen pauze op het grasveld bij de kerk). Maar wel goed om te zien dat iedereen zich goed aan de richlijnen houdt! 

CITO-toetsen 

De komende 2 weken (vanaf maandag 15 juni) zullen er in de groepen 3 tot en met 8 Cito-toetsen worden afgenomen. Natuurlijk willen wij allemaal dat de kinderen goed laten zien wat zij kennen en kunnen.  

U kunt hieraan meehelpen door te zorgen dat uw kind op tijd naar bed gaat en goed eet (ontbijt is belangrijk!), op tijd op school is en zo min mogelijk verzuimt (dus liever in deze weken geen afspraken bij dokter of tandarts als dat niet echt nodig is). 

 

Schoolfonds 

Van het jaarlijkse bedrag van € 45,- dat de ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 aan schoolfonds betalen is € 25,- bestemd voor het schoolreisje. Omdat de schoolreisjes nu niet doorgaan, houden we deze € 25,- dit jaar over. Geld terugbetalen kost ons veel tijd omdat we voor iedere ouder het juiste rekeningnummer moeten opzoeken of zien te achterhalen. En voor contante terugbetaling hebben wij onvoldoende cash geld op school. Daarom is het voorstel van de school om het bedrag van € 25,- in mindering te brengen op de betaling van komend schooljaar.  

Dus: heeft u voor dit schooljaar € 45,- betaald? Dan betaalt u komend schooljaar slechts € 20,- aan schoolfonds. Wilt u hiervan toch liever geen gebruik maken, stuur dan een mail naar directie@obscharlois.nl Dan bekijken we samen welke andere optie wenselijk en mogelijk is. 

De huidige groep 8 is komend schooljaar van school af, dus het door de ouders betaalde bedrag voor kamp, zal worden teruggestort op de bij ons bekende rekening van de ouders. 

Maar: heeft u voor dit schooljaar nog niets betaald, dan zien we graag het bedrag van € 20,-  

overgemaakt op onze rekening:  NL17 RABO 0118 9380 45 

ten name van: Stichting BOOR inzCharlois 

Fotoverkoop 

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij vermeld, dat wij binnenkort zouden gaan starten met de verkoop van de Schoolfoto’s. Helaas is dit door de nieuwe Richtlijnen, die wij hebben ontvangen, niet mogelijk op de manier die wij gewend zijn en ook niet mogelijk op deze manier in de buitenlucht. 

Wij begrijpen dat u heel graag de foto’s wilt bekijken en kopen. Wij hebben dus het volgende bedacht: 

Voor iedere leerling is er naast de foto’s ook een sleutelhanger beschikbaar. Wij geven volgende week deze sleutelhanger aan uw kind mee zodat u de foto in het klein kunt zien. Wilt u de foto’s kopen, dan kunt u het gepaste geld (€ 11,50) in dezelfde envelop mee terug geven naar school. Zodra wij het geld binnen hebben, geven wij de foto’s aan uw kind mee. 

Studiedag – dinsdag 7 juli 

Zoals u aan het begin van het schooljaar al hebt kunnen vernemen, staat er nu nog 1 studiedag voor het personeel gepland: dinsdag 7 juli. Deze studiedag gaan gewoon door! De leerlingen hebben die dag dus vrij en omdat de leerkrachten dan aan het studeren zijn, zijn ze die dagen ook niet bereikbaar voor onderwijs op afstand. 

 


Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl