brief van het bestuur (BOOR)

brief van het bestuur (BOOR)

Vrijdag 18 september 2020

Rotterdam, 18 september 2020

 

Beste ouders,

De zomervakantie zit er op, de scholen zijn weer begonnen. Zo zouden we elke brief na de zomervakantie kunnen beginnen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar de afgelopen maanden hebben laten zien dat het ook heel anders kan lopen. De zomer voelde daarom ook anders dan anders: zouden we toekomen aan onze rust, blijft iedereen gezond en kunnen de scholen na de vakantie ‘gewoon’ weer open? Inmiddels hebben we alweer enkele schoolweken achter de rug en zijn al onze scholen open. In deze brief informeren wij u over wat wij doen om alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te blijven geven in deze onzekere tijd. En we vragen uw steun en begrip voor de periode die voor ons ligt. Want voor goed onderwijs hebben we voldoende goede leerkrachten nodig. En juist dat staat onder druk, nu meer en meer leerkrachten thuis moeten blijven vanwege een (mogelijke) coronabesmetting.

Inzet en flexibiliteit

De afgelopen maanden is een enorme inzet en flexibiliteit gevraagd. Inzet en flexibiliteit van leraren en schoolleiders om eerst onderwijs op afstand te organiseren, en vervolgens in korte tijd de scholen weer te openen, uit loyaliteit naar de leerlingen. Inzet en flexibiliteit van leerlingen om te blijven leren: eerst thuis zonder vrienden of vertrouwde leraar, daarna weer op school waar alles net even anders gaat dan voorheen. En inzet en flexibiliteit van ouders: bij het verzorgen en stimuleren van thuisonderwijs, maar ook in hun werkende leven en alles daaromheen. Dankzij ieders inspanningen heeft het onderwijs doorgang kunnen vinden en dat is een compliment waard aan iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd.

 

Van ‘uitzonderlijk’ naar ‘gewoon’

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden zijn alle scholen weer open. Alle leerlingen mogen weer naar school en krijgen les in hun vertrouwde gebouw. In het gebouw zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen om waar nodig afstand te kunnen bewaren en de hygiëneregels goed na te kunnen leven. Ook is overal de ventilatie in kaart gebracht en waar nodig op orde gebracht. Bij (mogelijke) besmettingen trekken we samen op met de GGD en reageren we snel en op maat. We willen u ook vragen om een besmetting van uw zoon of dochter, of een ander binnen uw gezin, altijd aan de school te melden. Op die manier doen we er alles aan om het onderwijs zo veilig en goed mogelijk door te laten gaan. In de periode dat de scholen gesloten waren hebben we in korte tijd een schat aan kennis en ervaring opgebouwd met (digitaal) onderwijs op afstand. Waar nodig zetten we dit in voor leerlingen of leraren die thuis moeten blijven. Onze inzet is altijd om – binnen de regels voor de veiligheid – het onderwijs door te laten gaan, zoveel mogelijk op school.

Hoe trots we ook zijn op hoe iedereen met de huidige situatie omgaat, en hoe goed we ons ook voorbereiden, de toekomst blijft onzeker. De beschikbaarheid van leraren is op dit moment het grootste probleem: iedereen met klachten blijft thuis in afwachting van de testuitslag. De zorg is dat – met de herfst in aantocht – deze groep leraren toeneemt. En dit alles tegen een achtergrond waar het lerarentekort ook zonder corona al een wezenlijk probleem is. We doen ons uiterste best om uw kind ‘gewoon’ het best mogelijke onderwijs te blijven geven. Tegelijk vragen we uw steun en uw begrip als zaken soms anders lopen dan gepland of gewenst. Samen komen we hier doorheen, in het belang van de kinderen!

Met vriendelijke groet,

Huub van Blijswijk

Renata Voss

College van bestuur stichting BOOR

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


Terug