Lerarenstaking op 5 oktober?

Lerarenstaking op 5 oktober?

Dinsdag 12 september 2017

Geachte ouder(s) en / of verzorger(s), PO-front (het samenwerkingsverband van onderwijsbonden) PO-inactie en de PO-Raad, roept alle leerkrachten in het basisonderwijs op om op donderdag 5 oktober te staken. Zij willen dat door de nieuw te formeren regering extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Zij vragen alle werknemers in basis- en speciaal onderwijs om die dag het werk neer te leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie, om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. #pocoderood Het bestuur van onze school is in overleg hoe wij hier mee omgaan. De kans bestaat dat de school op 5 oktober gesloten is vanwege deze staking. Wij laten u zo spoedig mogelijk weten wat wij als school gaan doen.  Groeten, Lydia van den Hoonaard  

Terug