Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7

Donderdag 15 december 2016

Zwemtoernooi en wakzwemmen Arthur uit groep 8a heeft gisteren onze school heel erg goed vertegenwoordigd bij de Finales: hij heeft drie gouden medailles gewonnen: met rugslag, met schoolslag en met de vrije slag. Fantastisch! Van harte gefeliciteerd met deze prestatie. De kinderen uit de groepen 5 en 6 hebben vandaag geoefend met wakzwemmen. Aangekleed het water in en jezelf weer aan de kant kunnen helpen, is belangrijk om te leren.   Nieuws van de MR (inlooptijd in de ochtend) De oudergeleding van de MR heeft van een aantal ouders begrepen, dat zij ontevreden zijn met de inlooptijd van 5 minuten bij de start van de school. De oudergeleding heeft bij deze ouders uitgevraagd waarom zij de inlooptijd te kort vinden. In de MR is hier vervolgens over gesproken. De MR is het er over eens dat op het moment dat ouders vóór 8.15 uur op het schoolplein staan, het op tijd brengen in de klassen geen probleem hoeft te zijn. De leerkrachten van de groepen 6 tot en met 8 geven aan nooit voor 8.15 uur naar binnen te gaan. Daarnaast krijgen ouders de tip om als ze meerdere kinderen naar verschillende klassen moeten brengen, de oudste kinderen vast vooruit te sturen naar hun eigen klas. Hiermee gaat de MR ervan uit dat de 5 minuten inlooptijd haalbaar is en blijft. De schooltijden worden niet gewijzigd.   Kerstvakantie Op vrijdag 23 december om 12 uur begint de Kerstvakantie voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8. De kinderen zijn in het nieuwe jaar op maandag 9 januari om 8.15 uur weer van harte welkom!   Voorlichtingen ouderlokaal Ook in januari 2017 zullen er weer voorlichtingen over diverse onderwerpen worden gegeven in het Ouderlokaal. Woensdag 11 januari, 08.30 uur: Centrum voor Jeugd en Gezin Woensdag 18 januari, 08.30 uur: KLIK: foto’s maken, fotowandeling met                                                      ouders Vrijdag 20 januari, 08.30 uur: Visie (pesten) Woensdag 25 januari, 08.30 uur: start van de bijeenkomsten met Arvid                                                      (Wijkteam) Vrijdag 27 januari, 08.30 uur: Workshop Gezonde avondmaaltijd                                                (aanmelden voor 25 januari bij Rienja!)  
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl