Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 10

Maandag 20 februari 2017

Schoolfotograaf 20 februari is de schoolfotograaf er weer. De achtergrond van dit jaar hangt op het bord in de hal bij de voordeur. U heeft een brief gekregen waarin uw toestemming wordt gevraagd voor de klassenfoto en het verstrekken van het adres. Als u geen toestemming geeft voor de klassenfoto betekent dat uw kind dit jaar niet op de klassenfoto zal staan. Omdat de betaling van de foto’s buiten school omgaat, heeft de schoolfotograaf uw adres nodig. Als u geen toestemming geeft voor het geven van uw adres betekent dit dat u de foto’s pas krijgt als u heeft betaald. Vergeet dus niet de brief uiterlijk vrijdag 17 februari in te leveren op school.   Rapportgesprekken In de week van 13 tot en met 17 maart zijn de rapportgesprekken voor de groepen 2 tot en met 7. De kinderen van groep 8 hebben het adviesgesprek op maandag 20 of dinsdag 21 februari. U kunt vanaf 21 februari weer via de app Schoolpraat Charlois inschrijven voor het rapportgesprek op een tijd die u goed uitkomt. Lukt het u niet de app te installeren of heeft u problemen met inschrijven, dan kunt u op maandag of dinsdag terecht bij juf Sanne.   OUDER/KIND TREFBAL WEDSTRIJD Wanneer: maandag 20 februari 2017 Waar: in de gymzaal Tijd: 15:15 uur tot 16:00 uur.   Alle deelnemende ouders krijgen een mooie Lekker Fit Bidon. U krijgt een brief met meer informatie.   Rapporten Op vrijdag 10 maart krijgen alle leerlingen van de groepen 2 tot en met 8 hun rapport mee. Heeft u het rapport nog thuis, wilt u dat dan meegeven naar school?   Schoolfonds Heeft u het schoolfonds nog niet betaald? Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen. U kunt het bedrag van € 45,00 overmaken op rekening nr. NL61 RABO 0118 9382 23 t.n.v. “Stichting BOOR MR” of contant betalen bij de directie.\   Studiedag Woensdag 22 februari is een studiedag voor het team. Alle leerlingen zijn dan vrij.   Oudervoorlichting Op 20 februari voor de ouders van de groepen 3 en op 21 februari voor de ouders van de groepen 4. Meer informatie vindt u in de app Schoolpraat Charlois.  
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl