Naschoolse keuzelessen stoppen (tijdelijk)

Naschoolse keuzelessen stoppen (tijdelijk)

Woensdag 14 oktober 2020

Beste ouders en leerlingen van de groepen 4 t/m 8,

Naar aanleiding van het oplopend aantal besmettingen van het Corona-virus zijn er gisteravond tijdens de persconferentie verdere maatregelen afgekondigd.

Er zijn nu nog geen extra maatregelen voor het onderwijs afgekondigd, dus de scholen blijven vooralsnog open.

De maatregelen die wel zijn afgekondigd zijn bedoeld om zoveel mogelijk verplaatsingen te voorkomen en bijeenkomsten van meerdere volwassenen te beperken.

Ook op school hebben wij te maken met verplaatsingen en beperkingen, maar we hebben daar goede afspraken over gemaakt en houden ons daar goed aan.

Tot nu toe zijn er geen besmettingen onder het personeel en hebben alle kinderen alle dagen nog gewoon les kunnen krijgen op school.

En dat willen we graag zo houden!

En juist om die reden gaan wij toch een aanpassing doen in onze school. 

Alle naschoolse keuzelessen voor de groepen 3 t/m 8 komen vanaf vandaag te vervallen, voorlopig voor 4 weken.

De keuzelessen na schooltijd gaan dus voorlopig niet door!

Daarnaast zullen we ook kritisch kijken naar onze andere activiteiten en deze schrappen indien wij vinden dat dit bijdraagt aan het verminderen van verplaatsingen en het beperken van het aantal volwassenen in de school.

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groeten,

Lydia van den Hoonaard,

directeur

 


Terug