Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 12

Maandag 3 april 2017

Lekker Fit! week Deze week is Lekker Fit! week. Er zullen speciale activiteiten over gezond eten en voldoende bewegen zijn, zoals recordpoging Smartbreaks, Ouder-kind trefbaltoernooi, Lekker Fit!-spelletjes tijdens de gymles, Voetbaltoernooi, Dancefitness en Bootcamp voor de groepen 6 en 7 en nog veel meer. Houd dus het Lekker Fit!-bord en de brieven goed in de gaten. Kleuterplein Het kleuterplein wordt tussen de middag gebruikt voor de kleuters die overblijven onder toezicht van de overblijfmoeders. Om dit goed en overzichtelijk te laten verlopen, is het niet toegestaan om kinderen die niet overblijven op het kleuterplein te laten spelen. Reserve kleding De leerkrachten van de groepen 1/2 zijn dringend op zoek naar reserve ondergoed en broeken voor kinderen die een ongelukje hebben gehad. Heeft u thuis nog iets liggen, dat te klein is, dan zijn zij er heel blij mee! Schoolfonds Heeft u het schoolfonds nog niet betaald? Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen. U kunt het bedrag van € 45,00 overmaken op rekening nr. NL61 RABO 0118 9382 23 t.n.v. “Stichting BOOR MR” of contant betalen bij de directie. Voorlichtingen Ouderlokaal 7 april, 08.30 uur: Verantwoordelijkheid 12 april 08.30 uur: KLIK: fotowandeling voor ouders Op deze bijeenkomsten zijn alle ouders welkom!  Daarnaast voor de ouders van: - de groepen 1 en 2:     21 april 08.30 uur: workshop Lunchtrommel  - de 0-groepen:     10 april, 08.30 uur: Zindelijkheid en slapen     15 mei en 18 mei, 08.30 uur: Gezond eten en tafelen Te laat komen Het komt regelmatig voor dat er kinderen te laat zijn. Natuurlijk kan dit een keer gebeuren. Maar vaker te laat komen is erg storend voor de leerkracht en de andere kinderen, bovendien is het niet prettig voor uw eigen kind om binnen te komen als de les al gestart is. Vaak te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim en wij moeten ongeoorloofd verzuim melden bij Leerplicht met een formulier. Vanaf 1 april zal de informatie over te laat komen en ongeoorloofd verzuim direct vanuit onze Leerling-administratie worden doorgegeven aan Leerplicht.
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl