Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 15

Donderdag 1 juni 2017

Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Van de oudergeleding treden aan het einde van dit schooljaar drie ouders af. Ouders die zich willen aanmelden als verkiesbaar voor de MR kunnen dit schriftelijk (per brief of mail) doen bij de directie voor vrijdag 16 juni 2017. In de brief of mail geeft u een korte motivatie en u voegt een foto toe (mailadres: directie@obscharlois.nl). Reservekleding De leerkrachten van de groepen 1,2 en 3 zijn nog steeds op zoek naar reservekleding voor kinderen die een ongelukje hebben gehad! Voorlichtingen Ouderlokaal 7 juni, 08.30 uur   Inloopspreekuur CJG 14 juni, 08.30 uur   Bijeenkomst met het Wijkteam 16 juni, 13.00 uur   Samen (over Ouderbetrokkenheid) 21 juni, 08.30 uur   Voorleesexpres En speciaal voor de ouders van de 0-groepen: 12 juni, 08.30 uur   Bijeenkomst met het Wijkteam 15 juni, 08.30 uur   Bijeenkomst met het Wijkteam IKEI-concert in de Doelen op 20 juni 2017, 11.30 uur Het is bijna zover! Groep 6 is al vanaf het begin van dit schooljaar hard aan het oefenen voor dit optreden. Kom luisteren en kijken bij dit bijzondere concert door leerlingen van groep 6! Er klinkt muziek van beroemde componisten bij mooie filmbeelden van onze stad. Leerlingen van verschillende scholen, musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de eigen muziekdocenten van SKVR maken samen muziek op het grote podium van de concertzaal! De toegang is gratis! Noteer de datum vast in uw agenda.   Leerlingtevredenheidspeiling De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben in april de leerling- tevredenheidspeiling ingevuld. De tevredenheid van de leerlingen over de school is het cijfer 8,1! Op www.scholenopdekaart.nl kunt u het gehele onderzoek nalezen.   Jaarplan 2017/2018 De doelen en plannenvan de school voor volgend schooljaar zijn besproken met en goedgekeurd door de MR. Er zal in ieder geval aandacht zijn voor: Begrijpend luisteren en lezen, 21th Century Skills, de omgang met elkaar en de omgeving en leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces.
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl