Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17

Donderdag 29 juni 2017

Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Van de oudergeleding treden aan het einde van dit schooljaar drie ouders af. Twee van deze ouders hebben zich herkiesbaar gesteld en er heeft zich geen derde ouder gemeld. De MR heeft in de vergadering van 19 juni daarom besloten dat de MR komend schooljaar zal bestaan uit vier personeelsleden  en vier ouders, te weten Mijke Withagen, Anoeshka Mangru, Brian Wongsodikromo en Adeel Hussain.  Zomervakantie Vrijdag 7 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie en maandag 21 augustus om 8.15 uur worden alle kinderen weer op school verwacht. Wij wensen iedereen een fijne vakantie.   Rapporten De rapporten van de leerlingen van de groepen 3 tot en met 7  kunnen op dinsdag 4 juli tussen 15.15 en 16.15 uur door de ouders worden opgehaald.   Jeugd Vakantiepaspoort 2017 Volgende week krijgen alle kinderen van groep 1 tot en met 8 het Jeugd Vakantiepaspoort mee. Hiermee kunnen in de zomervakantie diverse leuke dingen worden gedaan.   Schoolgids Vanaf komend schooljaar zal er geen papieren schoolgids meer aan de leerlingen worden meegegeven omdat alle belangrijke informatie te vinden is op de website www.obscharlois.nl en op www.scholenopdekaart.nl Wij geven wel een informatiekaart met alle belangrijke informatie mee.   Laatste loodjes van dit schooljaar Morgen, 30 juni gaan de groepen 3 tot en met 7 op schoolreis, groep 8 is vrij, voor de groepen 1/2 is er gewoon school. Dinsdagavond 4 juli nemen we afscheid van alle kinderen van groep 8 met een spetterende musical. Ook nemen wij aan het einde van dit schooljaar afscheid van juf Lia (groep 3A) en juf Carla (Lekker Fit!), zij hebben andere plannen voor volgend schooljaar.    
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl