Week van Respect

Week van Respect

Woensdag 11 november 2020

Iedere tweede week in november vindt jaarlijks de Week van Respect plaats. Een initiatief dat wordt gedragen door docenten, leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten. Ook vele politici, sporters, PABO-studenten en artiesten ondersteunen de Week actief door gastlessen te geven op scholen. Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal centraal. Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respect.

In de Week van Respect wordt zichtbaar hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan een omgeving waarin je je thuis voelt en geaccepteerd wordt zoals je bent, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, geslacht of huidskleur.

Het onderwerp van deze themaweek sluit perfect aan bij Kerndoel 38 van het basisonderwijs: De leerlingen leren respectvol om te gaan met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Ook bij ons op school besteden we hier in iedere groep deze week aandacht aan passend bij de leeftijd en het niveau van de groep.


Terug