Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16

Dinsdag 24 april 2018

Werkzaamheden meivakantie

In de meivakantie worden de laatste lokalen en ruimtes in de school geverfd. Ook de buitenkant van de school wordt geverfd. Om de leerkrachten de gelegenheid te geven deze lokalen en ruimtes leeg te ruimen, zijn alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 donderdag 26 april om 12 uur vrij.

Maandag 14 mei starten de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 om 10 uur, omdat deze lokalen dan eerst weer ingeruimd moeten worden.

De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 worden gewoon om 8.15 uur op school verwacht. Mocht dit voor u problemen opleveren dan kan een enkele leerling in een andere groep worden opgevangen. U kunt dit uiterlijk donderdag 26 april doorgeven via directie@obscharlois.nl

Als deze ruimtes zijn opgeknapt, is de hele school voorzien van nieuwe vloeren en mooi geverfde muren. Wij zitten er weer voor jaren goed bij!

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Van de oudergeleding treden aan het einde van dit schooljaar twee ouders af. Zij zijn niet herkiesbaar. De MR is dus op zoek naar twee nieuwe ouders.

Ouders die zich willen aanmelden als verkiesbaar voor de MR kunnen dit schriftelijk (per brief of mail) doen bij de directie voor vrijdag 8 juni 2018.

In de brief of mail geeft u een korte motivatie en u voegt een foto toe (mailadres: directie@obscharlois.nl).


Terug