Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4

Vrijdag 6 oktober 2017

Kinderboekenweek

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek! Het thema dit jaar is Gruwelijk eng en heeft alles te maken met griezelen. De start van de Kinderboekenweek was voor de kleuters op maandag 2 oktober. Zij hebben in het speellokaal gezamenlijk het Heksenlied gezongen met echte heksen. Op woensdag 4 oktober zal ook de rest van de school starten met de Kinderboekenweek. Groep 5 gaat voorlezen aan de kinderen uit de groepen 3 en 4 en de groepen 6 t/m 8 gaan krantenknipselmonsters maken. In verband met verfwerkzaamheden bij de kleuters zal er dit jaar helaas geen afsluiting van de Kinderboekenweek plaatsvinden.  Tijdens de Kinderboekenweek wordt er in verschillende bibliotheken activiteiten rond het thema georganiseerd. Nieuwsgierig???? Kijk op www.bibliotheek.rotterdam.nl voor het activiteitenschema.

Lekker Fit!

De Lekker Fit! Test voor de groepen 1 en 2 zal worden afgenomen tijdens de gymlessen op woensdag 11 oktober.

U bent van harte welkom om tijdens de test aanwezig te zijn en direct een kijkje in de gymles te nemen. De toestemmingsstrookjes van vorig schooljaar gelden ook voor dit schooljaar. Hebben wij van u nog geen toestemming gekregen om de test te doen, dan heeft uw kind vorige week een brief mee gekregen.

Starttijd lessen

Kinderen werken hard op school en leren veel. Wij willen de tijd dat de kinderen op school zijn natuurlijk zo goed mogelijk benutten. Zoals u waarschijnlijk gemerkt zult hebben, sluiten wij bij de 2e bel de deuren en verwachten wij dat alle kinderen bij de leerkracht zijn, zodat de lessen in alle rust kunnen starten.

Verfwerk

Na de opknapbeurt van de vloeren, zijn nu alle muren aan de beurt om geverfd te worden. Dit zal in de vakanties gaan gebeuren en er wordt in de Herfstvakantie gestart met de begane grond en het trappenhuis. De leerlingen van de groepen 1/2 hebben vrijdag 13 oktober en maandag 23 oktober vrij zodat de lokalen kunnen worden leeg geruimd en weer ingeruimd.


Terug