Weer naar school!

Weer naar school!

Maandag 1 februari 2021

Hoera! De scholen gaan hoogstwaarschijnlijk op maandag 8 februari weer open!

Daarbij gaan we ons natuurlijk houden aan de protocol van de PO-raad en de richtlijnen van Stichting BOOR. Omdat we deze op dit moment nog niet hebben ontvangen, weten we dus ook niet hoe de heropening eruit gaat zien. Zodra wij iets meer weten, hoort u dat van ons.

Wat we al wel weten, is dat we onze geplande studiedag van 12 februari niet laten doorgaan.

We zijn blij om de kinderen weer te zien en zullen alle lesdagen hard nodig hebben, dus gaan we de kinderen geen extra vrije dag geven.

Daarvoor in de plaats houden we een studiedag voor de leerkrachten op

vrijdag 5 februari (de kinderen zijn dan toch al thuis):

  • er wordt die dag geen afstandsonderwijs gegeven (er kunnen die dag wel dingen worden afgerond, maar de leerkracht is niet beschikbaar voor vragen en feedback).
  • er is die dag alleen noodopvang voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen (alleen voor die leerlingen waarvoor wij al eerder toesteming hebben gegeven)
  • er is dus geen noodopvang voor de kinderen die gevraagd zijn om in deze periode naar school te komen

 Ook gaan we op vrijdag 5 februari de uitgeleende laptops weer innemen. Als u voor uw kind een laptop van school geleend hebt, wordt u verzocht om deze op vrijdag 5 februari weer

op school in te leveren, zodat wij ze gereed kunnen maken voor gebruik op school vanaf maandag 8 februari.

Inleveren kan bij de lokaaldeur van groep 1,2a volgens onderstaand rooster:

9.00 – 9.30 uur   – groep 8

9.30 – 10.00 uur – groep 7

10.00 – 10.30 uur – groep 6

11.30 – 12.00 uur – groep 5

12.00 – 12.30 uur – groep 4

12.30 – 13.00 uur – groep 3

Heeft u meerdere kinderen op school en daarvoor meerdere laptops geleend? Dan mogen deze ook gelijktijdig worden ingeleverd.

We kijken ernaar uit om alle leerlingen 8 februari weer op school te zien!


Terug