Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8

Dinsdag 2 maart 2021

Aangepaste schooltijden 

Bij de heropening van de school heb ik u laten weten welke maatregelen we hebben genomen om weer zo veilig mogelijk naar school te kunnen gaan. 

Een van die maatregelen was en is nog steeds zo veel mogelijk met vaste groepen werken en zo min mogelijk externen in de school. Dat had en heeft wel tot gevolg dat er een aantal lessen op dit moment niet gegeven worden door vakkrachten zoals Muziek, Techniek en zwemles. Dat heeft wel tot gevolg dat er minder lesuren zijn en de lestijden daarom zijn ingekort tot 14.00 uur (in plaats van les tot 15.00 uur). 

Wel hebben deze week de logopedist, de oefentherapeut en andere kindbegeleiders hun werkzaamheden op onze school weer opgepakt, omdat dit voor de ontwikkeling van een deel van onze leerlingen belangrijk is. 

We willen deze week nog even afwachten en kijken hoe het gaat met eventuele besmettingen hier op school en dan nemen we volgende week (dan is er ook weer een nieuwe persconferentie) een besluit over de lessen door de vakkrachten. Zodra we het verantwoord vinden om dit weer te vervolgen, kunnen ook de aangepaste schooltijden weer worden teruggedraaid. U hoort dat uiterlijk vrijdag 12 maart van ons! 

Cito-toetsafnames

Oorspronkelijk stonden er in januari en februari citotoetsen gepland voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Omdat de school toen gesloten was, zijn deze toetsen doorgeschoven naar maart.

Van maandag 8 maart t/m vrijdag 19 maart maken de leerlingen in de les een aantal citotoetsen. Zorgt u ervoor dat uw kind goed uitgerust is?

Rapporten

Vanwege de schoolsluiting hebben we tijdens het thuiswerken minder zicht gehad op de ontwikkeling van de leerlingen. Om die reden hebben we dan ook besloten het 2e rapport pas mee te geven nadat de leerlingen weer een aantal weken les op school hebben gehad. Het 2e rapport staat nu gepland voor vrijdag 9 april. De rapportgesprekken vinden telefonisch plaats in de periode van 12 t/m 23 april. Heeft uw kind nog de rapportmap met het 1e rapport thuis? Graag deze dan deze dan z.s.m. weer terugbrengen naar school! 

Activiteiten die wel of niet doorgaan?

Door alle beperkingen vanwege Corona is het doorgaan van een aantal activiteiten steeds afhankelijk van de situatie op dat moment.

Zo hebben we het kamp van groep 8 afgezegd en gaan de kijken of we aan het eind van dit schooljaar een andere leuke activiteitendag voor deze groep kunnen organiseren.

We hebben de schoolfotograaf voorlopig verplaatst naar een later moment dit schooljaar.

Of het schoolreisje wel of niet doorgaat, kunnen we nu nog niet zeggen. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in de landelijke situatie de komende periode.

Uiteraard vinden we het vreselijk jammer, dat we ook op school niet alles kunnen doen, wat we gewend waren. Maar daar tegenover staat dat er daardoor wel meer tijd over is voor onderwijs en dat gunnen we de leerlingen ook van harte! Zodra er nieuws te melden is over bovenstaande en andere activiteiten hoort u dat van ons!


Terug