Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17

Dinsdag 22 mei 2018

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf is langs geweest om de kinderen die ziek waren ook nog op de foto te zetten. Tijdens de verkoop van deze foto’s heeft u nog één keer de kans de foto’s te kopen. Deze allerlaatste mogelijkheid om de schoolfoto’s te kopen is op

Woensdag 23 mei van 8.30 tot 9.00 uur

Donderdag 24 mei van 8.30 tot 9.00 uur.

Een set van 4 foto’s kost € 10,00. Wij verzoeken u zoveel mogelijk contant te betalen.

Belangrijke data

Maandag 21 mei      tweede pinksterdag: alle leerlingen vrij

Vrijdag 15 juni        studiedag: groepen 1 tot en met 8 vrij

Maandag 18 juni      schoolreisje groepen 1/2

Maandag 25 juni     studiedag: groepen 1 tot en met 8 vrij

Vrijdag 29 juni       schoolreisje groepen 3 tot en met 7

Dinsdag 10 juli        3e rapport ophalen

Vrijdag 13 juli         om 12 uur start zomervakantie voor de groepen 1 t/m 7

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Van de oudergeleding treden aan het einde van dit schooljaar twee ouders af. Zij zijn niet herkiesbaar. De MR is dus op zoek naar twee nieuwe ouders. Ouders die zich willen aanmelden als verkiesbaar voor de MR kunnen dit schriftelijk (per brief of mail) doen bij de directie voor vrijdag 8 juni 2018. In de brief of mail geeft u een korte motivatie en u voegt een foto toe (mailadres: directie@obscharlois.nl).

Spelletjesuitleen voor de ouders van de groepen 0 tot en met 5

Vanaf vrijdagmiddag 25 mei bent u tussen 14.30 en 15.00 uur welkom in de Ouderkamer om een gezelschapsspelletje te komen lenen. Spelletjes doen is leuk en goed voor de ontwikkeling van kinderen. Omdat wij een beperkt aantal spelletjes hebben, kunt u dit spelletje maximaal één week thuis houden. Wij verwachten het spelletje de vrijdagmiddag erna in goede staat terug, compleet en zonder beschadigingen, zodat een ander er weer mee kan gaan spelen. Natuurlijk kunt u dan weer een ander spelletje kiezen.

 


Terug