Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 9

Maandag 29 maart 2021

Vakanties en vrije dagen dit schooljaar (nog even ter herinnering)

Op onderstaande dagen zijn de leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij:

Donderdag 1 april - studiedag personeel

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april - Pasen        

Maandag 26 april - studiedag personeel

Dinsdag 27 april - Koningsdag

Vrijdagmiddag 30 april 12 uur t/m vrijdag 14 mei - Meivakantie

Maandag 24 mei 2021 - Pinksteren                       

Donderdag 1 juli – studiedag personeel

Vrijdagmiddag 16 juli 12 uur t/m vrijdag 27 aug. – zomervakantie

Pasen

Ook het paasontbijt zal er dit jaar anders uitzien dan anders. Iedere leerling krijgt een verpakt paasstolletje, wat eitjes en een pakje drinken om samen te eten of mee naar huis te geven.

Rapporten

Vanwege de schoolsluiting hebben we tijdens het thuiswerken minder zicht gehad op de ontwikkeling van de leerlingen. Om die reden hebben we dan ook besloten het 2e rapport pas mee te geven nadat de leerlingen weer een aantal weken les op school hebben gehad. Het 2e rapport staat nu gepland voor vrijdag 9 april. De rapportgesprekken vinden telefonisch plaats in de periode van 12 t/m 23 april. Heeft uw kind nog de rapportmap met het 1e rapport thuis? Graag deze dan deze dan z.s.m. weer terugbrengen naar school! 

Tip voor ouders: Coronatest? vraag nu alvast een DigiD aan voor je kind
Veel kinderen hebben (nog) geen DigiD, waardoor een Corona-testafspraak telefonisch moet worden ingepland en het testresultaat telefonisch gedeeld moet worden. Als ouders dit proces willen versnellen zodat hun kind weer sneller naar school kan na quarantaine en testen, dan kunnen zij een DigiD aanvragen.

Voor het aanvragen is een burgerservicenummer (BSN) van het kind nodig, en een telefoonnummer en mailadres (van de ouder of van het kind). Het duurt maximaal drie werkdagen voordat na aanvraag de activeringscode wordt ontvangen. Met een DigiD kun je online een afspraak plannen én online het testresultaat bekijken. De ervaring leert dat dit heel wat tijd kan schelen!

Corona-maatregelen op school

Corona is alweer een jaar onder ons en helaas zullen we er de komende tijd nog mee te maken hebben. Gelukkig zijn de scholen weer open en kunnen alle kinderen (gedeeltelijk) naar school. Verreweg de meeste mensen houden zich hartstikke goed aan de maatregelen. Dat is fijn. Op deze manier blijven de risico's op besmetting zo klein mogelijk. We snappen ontzettend goed dat het lastig is om alle maatregelen goed op te volgen, en dat dit met de tijd lastiger wordt. Toch willen we nogmaals benadrukken dat het naleven van de maatregelen belangrijk is. Hoe beter we ons allemaal aan de regels houden, hoe kleiner de kans dat er kinderen in quarantaine moeten en geen fysiek onderwijs kunnen volgen. De algemene regels zijn te vinden op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM.

Wilt u uw mening kwijt over het protocol en de maatregelen die wij vanuit het RIVM, de GGD en stichting BOOR bij ons op school hanteren? Dat kan door u aan te melden bij een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van ouders:

https://oudersenonderwijs.nl/landelijk-ouderpanel


Terug