Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 18

Maandag 4 juni 2018

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Van de oudergeleding treden aan het einde van dit schooljaar twee ouders af. Zij zijn niet herkiesbaar. De MR is dus op zoek naar twee nieuwe ouders. Ouders die zich willen aanmelden als verkiesbaar voor de MR kunnen dit schriftelijk (per brief of mail) doen bij de directie voor vrijdag 8 juni 2018. In de brief of mail geeft u een korte motivatie en u voegt een foto toe (mailadres: directie@obscharlois.nl).

IKEI concert De Doelen   12 juni 2018   aanvang  14.30 uur

Het is bijna zover! Groep 6 is al vanaf het begin van dit schooljaar hard aan het oefenen voor dit optreden. Kom luisteren en kijken bij dit bijzondere concert  door leerlingen van groep 6!
Er klinkt muziek van beroemde componisten bij mooie filmbeelden van onze stad. Leerlingen van verschillende scholen, musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de eigen muziekdocenten van SKVR maken samen muziek op het grote podium van de concertzaal!
De toegang is gratis!
Waar: de Doelen,  Schouwburgplein 50 , Rotterdam
Organisatie: SKVR

Musical groep 8

Er is een wijziging in de kalender. De afscheidsavond van groep 8 is verzet van dinsdag 10 juli naar maandag 9 juli. Op dinsdag 10 juli om 15.00 uur start voor hen de zomervakantie.

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Volgend schooljaar is er weer de mogelijkheid om Islamitisch vormingsonderwijs te volgen op school. Deze lessen zijn om de week op de woensdag. Voor Humanistisch, Protestants, Hindoeïstisch en Rooms-katholiek onderwijs was er helaas niet voldoende belangstelling.

Belangrijke data

Dinsdag 12 juni               IKEI-concert groepen 6a en 6b in de Doelen

Vrijdag 15 juni                studiedag: groepen 1 tot en met 8 vrij

Maandag 18 juni             schoolreisje groepen 1/2

Maandag 25 juni             studiedag: groepen 1 tot en met 8 vrij

Vrijdag 29 juni                schoolreisje groepen 3 tot en met 7

Maandag 9 juli                 afscheidsavond groep 8

Maandag 9 juli                 3e rapport ophalen

Dinsdag 10 juli                 laatste schooldag groep 8

Vrijdag 13 juli                  om 12 uur start zomervakantie voor de groepen 1 t/m 7


Terug