Nieuwsbrief 13

Nieuwsbrief 13

Maandag 5 juli 2021

Personeel

De minister heeft besloten alle scholen extra geld te geven voor het wegwerken van onderwijsachterstanden ontstaan door de schoolsluiting. Dit geeft scholen de gelegenheid om hiervoor extra leerkrachten aan te stellen. Het resultaat daarvan is dat er veel vacatures op bijna alle scholen zijn ontstaan. Hierdoor wordt het voor leerkrachten aantrekkelijk om juist nu een overstap naar een andere school te maken. Ook op obs Charlois is dat het geval. We nemen dan ook afscheid van Saliha, Marcella, Monique, Maria, Petra, Najat, Joy, Nezife en Angela. Maar gelukkig komen er ook weer enthousiaste collega’s ons team versterken.

We verwelkomen Conchita, Petra, Ingrid, Miranda, Bas, Marleen (van de Peuterschool) en Tony (was  stagiair, blijft nu als leerkracht). En we zijn nog in gesprek met een aantal sollicitanten.

Groepsindeling volgend schooljaar

Hier kunt u lezen van wie uw kind volgend schooljaar les krijgt:

1,2A       juf Bodine en onderwijsassistente (vacature)

1,2B       juf Saskia en onderwijsassistente juf Sedija

1,2C       juf Miranda en onderwijsassistente (vacature)

1,2D       juf Ariane en onderwijsassistente juf Carla

3A          juf Marleen en onderwijsassistente (vacature) (ook voor 3B)

3B           juf Sangeeta

4A          juf Ingrid

4B           meester Rafael en onderwijsassistente Vanja (ook voor 4A)

5A          meester Tony  en leerkrachtondersteuner Afke (ook voor 5B)  

5B           juf Janneke

6A          juf Petra (nieuw) en juf Jacqueline

7A          juf Anny en juf Anne

8A          juf Theresia en juf Anne

Vakleerkracht Techniek: meester Joep

Vakleerkracht Gym: meester Patrick en juf Nicolle

Vakleerkracht Muziek: meester Peter, meester Gerben, juf Ruzana

Specialist Rekenen: meester Bas

Intern begeleiders:

juf Yvette (voor de groepen 0 t/m 3) en juf Conchita (voor de groepen 4 t/m 8)

Leuke dinsdag

We hebben weer een heel bijzonder schooljaar bijna achter de rug. Ondanks alles hebben onze leerlingen veel wilskracht en doorzettingsvermogen getoond. Daarom willen we dit schooljaar op een leuke manier afsluiten. Op dinsdag 13 juli 2021 is het daarom een feestdag voor de kinderen. Wat we gaan doen is nog even geheim.  Sttt...maar het wordt een actieve dag met veel plezier en vrolijkheid.

 

Zomervakantie: vrijdagmiddag 16 juli 2021 vanaf 12 uur

Op maandag 30 augustus verwachten we alle leerlingen weer op school.

Voor in de agenda:  schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie: vrijdagmiddag 24 dec. 12 uur t/m vrijdag 7 jan. 2022

Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Pasen: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie: vrijdagmiddag 22 april 12 uur t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart: donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren: maandag 6 juni 2022

Zomervakantie: vrijdagmiddag 8 juli 12 uur t/m vrijdag 19 aug. 2022

Studiedagen (hele dag)       

maandag 8 nov. 2021                 vrijdag 19 nov. 2021                        

vrijdag 21 januari 2022              maandag + dinsdag 7 + 8 feb. 2022

maandag 7 maart 2021              donderdag 14 april 2022

woensdag 25 mei                        donderdag + vrijdag    23 + 24 juni

Vrije middag vanaf 12 uur :      vrijdag 3 december 2021


Terug