Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2

Maandag 27 september 2021

Corona-maatregelen

Afgelopen zaterdag zijn er een aantal landelijke Coronamaatregelen versoepeld, waaronder het opheffen van de 1,5 meter maatregel.

Met de medezeggenschapsraad (MR) hebben we besproken hoe we hiermee om willen gaan  op school.

Om meerdere redenen hebben we besloten, de maatregelen op school in ieder geval tot aan de herfstvakantie te houden zoals we dat nu gewend zijn.

Het huidige beleid heeft voordelen:

  • Bijna alle leerlingen zijn op tijd op school
  • De leerlingen zijn een stuk zelfstandiger geworden bijvoorbeeld bij het ophangen van hun jas en tas
  • Het is niet meer druk op de trap met passerende ouders
  • De leerkracht kan direct starten met de lessen omdat er geen ouders bij de lokaaldeur zijn met vragen

Het huidige beleid kent ook nadelen:

  • Er is minder live contact tussen de ouders en de leerkracht
  • Ouders zien minder van wat er in de klas gebeurt

Deze laatste 2 punten hopen wij te ondervangen door het gebruik van de schoolpraatapp met foto’s en verhaaltjes per groep en de chatfunctie met de leerkracht.

Na de herfstvakantie willen we wel ‘inloop op afspraak’ gaan organiseren. U hoort daar tegen die tijd meer over.

Naschoolse activiteiten van start

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een brief meegekregen bij welke naschoolse activiteit ze zijn ingedeeld.

Vandaag gaan de eerste activiteiten van start.  De vakleerkrachten staan buiten bij de voordeur van de school met een bord met de activiteit. De leerkrachten zorgen ervoor dat de ingedeelde leerlingen meteen bij de juiste vakkracht terechtkomt.

Na afloop brengt de vakleerkracht de leerlingen naar het schoolplein.

Heeft uw kind op een dag een naschoolse activiteit, dan kunt u uw kind om 16.15 uur ophalen op het schoolplein. Op woensdag is dat 14.15 uur.

Startgesprek of wengesprek

Deze week ontvangt uw kind een brief om in te vullen als voorbereiding op het startgesprek dat iedere leerkracht houdt met alle ouders. We vragen van u het formulier in te vullen en zo snel mogelijk weer in te leveren bij de leerkracht. U hoort dan van de leerkracht wanneer hij of zij een gesprek met u kan gaan voeren.

Vanaf groep 4 verwachten we ook dat het kind zelf bij het gesprek aanwezig is.

Dit startgesprek komt in plaats van het 1e rapport in november. In november is er dus ook geen rapportgesprek.

Schoolfonds

Onderwijs is in Nederland in principe gratis, maar om ook leuke, aanvullende activiteiten te kunnen organiseren voor de leerlingen, zoals Kinderboekenweek, Sint, Kerst en Pasen vragen we aan de ouders jaarlijks een bijdrage (het schoolfonds).

Het schoolfonds is ook dit jaar weer € 45,-

Dit bedrag splitsen we in € 25,- voor de Schoolreis en € 20,- voor de overige activiteiten.

Alle ouders ontvangen binnenkort per email een bericht met een link om de factuur van € 20,- te betalen via Ideal. De factuur van € 25,- voor de schoolreis volgt in januari. Ouders die 2 jaar geleden al voor de schoolreis hadden betaald, terwijl we toen niet op reis zijn gegaan, krijgen deze laatste factuur niet. Leerlingen van groep 8 ontvangen in plaats van de factuur voor de schoolreis in januari een aparte factuur voor het schoolkamp.


Terug