Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3

Maandag 1 november 2021

EU-schoolfruit

Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Welke 3 dagen dat worden hangt af van de leverdag, die nu nog niet bekend is bij ons. U hoort dat later van de leerkracht van uw kind.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.

Startgesprek

De afgelopen weken hebben bijna alle ouders (met of zonder hun kind) een gesprek gevoerd met de leerkracht.

Is dat nog niet gelukt? Neem dan contact op met de leerkracht voor het maken van een afspraak.

Week van respect

Vanaf maandag 8 t/m 14 november doen wij mee aan de week van Respect! 

Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. 

Tijdens deze week zullen de leerlingen in alle groepen aan de slag gaan met het onderwerp respect uiteraard passend bij de leeftijd en belevingswereld van de groep.

Belangrijke thema's die bij dit thema horen zijn burgerschap, democratie, LHBTQ+ en culturele diversiteit. Ook zal op er op woensdag 10 november een gastles worden verzorgd in de groepen 6 t/m 8 over het onderwerp LHBTQ+ door Rowan, jongerenmedewerker van DOCK. 

We kijken uit naar een mooie en vooral respectvolle week!

Schoolfonds

Op 7 oktober hebben alle ouders een email ontvangen met daarin een link om het schoolfonds te betalen. Veel ouders hebben de afgelopen maand dan ook het bedrag van € 20,- voor het schoolfonds betaald. Dank u wel daarvoor! Hiermee kunnen we de aankomende activiteiten zoals onder andere het Sinterklaasfeest met een cadeautje (of bioscoopbezoek voor de hogere groepen) betalen. Heeft u nog niet betaald? Dan ontvangt u deze week een herinneringsmail.

Heeft u geen mail ontvangen? Dan kunt u dit melden door een email te sturen naar directie@obscharlois.nl


Terug