Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 20

Woensdag 4 juli 2018

Wet op de privacy

Op obs Charlois wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via de website: www.stichtingboor.nl en binnenkort op de website van onze school.

Tevredenheidspeiling ouders en leerlingen

In de maand maart heeft de school een tevredenheidspeiling uitgezet onder ouders van alle groepen en alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.

Omdat slechts 28% van de ouders de enquête heeft ingevuld, is deze uitkomst niet representatief, maar willen wij toch de uitkomsten met u delen. Van de leerlingen heeft 99% de enquête ingevuld.

De ouders geven de school het rapportcijfer 7,4 en van de leerlingen krijgen we een 8,2. Daar zijn we heel blij mee.

De ouders het meest tevreden over:

Leerlingen doen actief mee in de les

De school houdt er rekening mee dat iedere leerling anders is

De nieuwsbrief van de school is duidelijk

En zij hebben voor ons de volgende verbeterpunten:

Leraren helpen bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen

De leerlingen zijn  het meest tevreden over:

Leerlingen ontwikkelen op school 21-e eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken, probleemoplossend handelen, digitale geletterdheid, creatief denken en sociale vaardigheden)

Leerkrachten tonen belangstelling voor wat leerlingen bezighoudt

En zij hebben voor ons de volgende verbeterpunten:

Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen

De school besteedt in het aanbod aandacht aan maatschappelijke thema's.

 

Groepsverdeling schooljaar 2018-2019

 

Leerkrachten en onderwijsassistenten:

groep 0 A en B

juf Marleen Schmidt + juf Trudi Geluk (Peuter en Co)

groep 0 C en D

juf Homa Nemate (Peuter en Co) + juf Jolanda Bravenboer (Peuter en Co)

groep 1/2A

juf Bodine Huijsers

groep 1/2B

juf Najat Zaghdoudi (maandag, dinsdag) +

juf Greetje Groenhof (woensdag, donderdag, vrijdag)

groep 1/2C

juf Angela Smit

groep 1/2D

juf Ariane Looijen + juf Monique Dekkers (donderdag)

onderwijsassistenten groepen 1/2

juf Maria Sousa, juf Vanja Tomas

groep 3A

juf Nezife Elveren + juf Danitia de Vries (vrijdag)

groep 3B

juf Joy van der Lusdonk

Ondersteuning in de groepen 3

juf Danitia de Vries

groep 4A

juf Marielle van Varik (maandag, dinsdag, vrijdag) +

juf Petra Rigters (woensdag, donderdag)

groep 4B

juf Sangeeta Ramlal

Ondersteuning in de groepen 4

juf Petra Rigters (maandag)

groep 5A

juf Bianca Tournier (maandag, dinsdag, vrijdag) +

juf Monique Colijn (woensdag, donderdag)

Groep 5B

juf Hanane Aberouai

Ondersteuning in de groepen 5

juf Monique Colijn (vrijdag)

Groep 6A

juf Jacqueline Bal

Onderwijsassistent in groep 6

meester Mohammed Sadik (donderdag + vrijdag)

groep 7A

meester Rafael Martins

groep 7B

juf Anne de Poel + juf Conny den Broeder (vrijdag)

Ondersteuning in de groepen 7

juf Danitia de Vries (donderdag)

groep 8A

juf Anny Chen + juf Sanne van Strien (donderdag)

groep 8B

juf Marcella Sintmaartensdijk 

Ondersteuning in de groepen 8

juf Sanne van Strien (dinsdag)

 

 

Juf Najat Zaghdoudi is met zwangerschapsverlof tot half december, juf Greetje Groenhof zal haar tot die tijd vervangen.

Meester Jo Somers zal gedurende het schooljaar een aantal taken van leerkrachten gaan overnemen.

 

Vakkrachten

Muziek                 juf Janne den Blaauwen (nu nog met zwangerschapsverlof), meester Hassan                                               Ait-Moumad, meester Peter Luijmes (SKVR).

Gymnastiek                                           meester Patrick Spa en meester Mitchell Vollebregt

(Lekker Fit).

Techniek                                                meester Joep Meertens  

 

Interne begeleiding

voor de groepen 0 t/m 3                         juf Yvette van Amersfort

voor de groepen 4 t/m 8                         juf Saliha Güngör

schoolmaatschappelijk werk                    juf Jennifer Balgobind (dinsdag)

 

Medewerker ouderbetrokkenheid       juf Rienja Toelsie

Medewerker organisatie                      juf Claudina da Graca

Conciërge                                             meester Amar Chand

 

Directie                                                 juf Lydia van den Hoonaard (directeur)

                                                            juf Conny den Broeder (schoolcoördinator)

 


Terug