Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4

Maandag 22 november 2021

Sinterklaas

Ook dit jaar is het Sinterklaas ondanks de Corona-maatregelen weer gelukt om samen met zijn pieten Nederland te bereiken.

Op obs Charlois hebben we bericht ontvangen dat alle leerlingen hun schoen mogen zetten op woensdag 24 november

De pieten zijn die dag in de buurt van de school. Dus als de kinderen die dag heel mooi sinterklaasliedjes zingen, hopen we dat de pieten ’s avonds iets neerleggen in de meegebrachte schoenen.

Dus niet vergeten: neem 1 schoen, pantoffel of laars mee te nemen naar school op woensdag 24 november. Deze kun je de volgende dag weer terug mee naar huis nemen.

Op vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Alle leerlingen zijn die dag om 12 uur vrij.

Corona-maatregelen

Bij de laatste persconferentie zijn er vanwege landelijke oplopende besmettingscijfers weer algemene beperkende maatregelen aangekondigd. Er zijn voor het basisonderwijs vooralsnog geen aanvullende maatregelen afgekondigd.

Wel is het dringende advies om het toelaten van ouders en andere externen in de school zoveel mogelijk te bepreken. Externen mogen alleen worden toegelaten als dit een noodzakelijke bijdrage  levert aan het onderwijs.

Daarnaast zullen we bij iedere buitenschoolse activiteit telkens opnieuw de afweging maken om  afhankelijk van de bestemming en de organisatie de activiteit wel of niet door te laten gaan.

Het is dus nu nog niet zeker of de activiteiten in het maandoverzicht zullen doorgaan.

Dagprogrammering

Tot nu toe zijn er weinig besmettingen onder het personeel en hebben de kinderen bijna alle dagen nog gewoon les kunnen krijgen op school. En dat willen we graag zo houden!

Om die reden gaan wij toch een aanpassing doen in onze school. 

Alle naschoolse keuzelessen voor de groepen 3 t/m 8 komen vanaf vandaag te vervallen, voorlopig tot de Kerstvakantie. De eindtijd voor school is dus voor alle leerlingen 15.00 uur.

De keuzelessen na schooltijd gaan dus vanaf maandag 22 november niet door!

De strookjes die de kinderen hebben ingeleverd voor het nieuwe blok, blijven bewaard tot het moment dat de naschoolse lessen weer kunnen starten.

Vertrek directeur

Na meer dan 10 jaar met heel veel plezier de functie van directeur te hebben vervuld op obs Charlois heeft Lydia van den Hoonaard besloten om nog te gaan voor een laatste nieuwe uitdaging binnen stichting Boor. Om die reden stopt zij per 1 januari 2022 op obs Charlois.

Er zal per die datum een tijdelijke directeur worden aangesteld op obs Charlois, die in samenwerking met juf Conny den Broeder (adjunct-directeur) verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijks leiding op obs Charlois.

Het bestuur gaat in januari samen met het personeel en de MR een functieprofiel opstellen voor de nieuwe directeur, die daarna zo spoedig mogelijk zal worden geworven en benoemd.


Terug