Vanaf morgen 14.00 eindtijd (tijdelijk)

Maandag 29 november 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomenis het dringende advies aan scholen om zo min mogelijk externen toe te laten in de school. Alleen bij externen die echt nodig zijn om het primaire proces door te laten gaan, dan kan dit met inachtneming van de maatregelen 

Vanwege de Leertijduitbreiding werken we op onze school met vakkrachten, die ook op andere scholen werken. Daarom hebben we in afstemming met ons bestuur en de MR besloten om tijdelijkin ieder geval tot aan de kerstvakantie de lessen van de vakkrachten stil te leggen. Deze vakkrachten werken namelijk ook op andere scholen. 

De leerkrachten geven dan zelf les aan uw kind op de tijden van de vakkrachten. Maar omdat de leerkrachten dan zelf geen pauze meer hebben (die hebben ze normaal gesproken op de tijd dat de vakkracht les geeft), moet dat gecompenseerd worden door kortere schooltijden. 

Dat betekent dat de schooltijden vanaf morgen, 

dinsdag 30 november  tijdelijk (in ieder geval tot aan de Kerstvakantie) zullen worden aangepast. 

Op de  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  wordt  de eindtijd 14.00 uur  in plaats van 15.00 uur. De eindtijd van de woensdag blijft ongewijzigd. De begintijden blijven ook ongewijzigd. 

Indien u vanwege uw werk buitenshuis niet in staat bent om uw kind(eren) zelf op te vangen op deze korte termijn, dan kunt u de leerkracht van uw kind benaderen en zoeken wij een passende oplossing. 

Indien u andere vragen heeft over deze tijdelijke maatregel, dan kunt u mij per mail bereiken via directie@obscharlois.nl 

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben ingelicht. 

Blijf gezond! Zorg goed voor uzelf en elkaar! 

Met vriendelijke groeten, 

Lydia van den Hoonaard


Terug