Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6

Woensdag 1 november 2017

App Schoolpraat Charlois

Zoals u weet hebben wij een eigen app, Schoolpraat Charlois (gratis te downloaden in de App Store en Google’s Playstore). In de app kunt u aangeven voor welke groepen u berichten wilt ontvangen. Als u de app vorig schooljaar al had, dan kunt u via het tandwieltje (instellingen) de groep van uw kind wijzigen. Vergeet dit niet te doen, zodat u de goede berichten ontvangt. Vorig schooljaar was de app door iedereen te openen en te bekijken, met ingang van dit schooljaar zijn de berichten van de groepen beveiligd met een wachtwoord. Als u kiest voor een groep, wordt er gevraagd om een wachtwoord. Het wachtwoord voor dit schooljaar is  3082appCharlois

Dit is ook van toepassing voor groep 0!

Naschoolse Sportactiviteiten

Op maandag 6 november start er een nieuw blok naschoolse activiteiten. De kinderen hebben deze week een brief meegekregen met alle mogelijkheden. Vergeet u niet deze voor aanstaande vrijdag in te vullen en mee te geven?

Lekker Fit! Voedingscoach op OBS Charlois

Onze school is Lekker Fit en daarom is een voedingscoach verbonden aan de school, Annemarie Leemans, van diëtistenpraktijk De Groene Appel. Zij is op school aanwezig voor bijvoorbeeld voorlichting en workshops voor ouders. Alle kinderen  van groep 1 t/m groep 8 waarvan de ouders toestemming hebben gegeven zijn tijdens de gymles gemeten en gewogen. Met behulp van een fitmeter wordt bekeken of uw kind een gezond gewicht heeft. Op het moment dat uw kind daarvan afwijkt, wordt u benaderd met de vraag of u behoefte heeft aan een afspraak bij de voedingscoach. Samen met u wordt dan nogmaals gekeken naar lengte en gewicht maar ook naar de spieren en lichaamsbouw. Maar ook het eet- en drinkpatroon van uw kind kan dan worden besproken. 

Het is niet gemakkelijk om eet- en drinkgewoontes te veranderen. Maar de voedingscoach kan hierbij ondersteuning bieden. Het is dus geen afslankcursus en uw kind krijgt geen dieet. Het gaat vaak om kleine veranderingen. Elk gezin is anders. U weet zelf het beste wat er in uw gezin wel of niet kan veranderen. Daarom is uw mening in de gesprekken erg belangrijk. De voedingscoach kan ook adviseren bij praktische problemen zoals een kind dat niet wil ontbijten of een kind dat weinig lust.

N.B. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de directie, de intern begeleiders juf Saliha of juf Yvette of bij meester Patrick of meester Berend (vakleerkrachten Lekker Fit).


Terug