Kerstvakantie begint aanstaande vrijdag om 14.00 uur

Woensdag 15 december 2021

Rotterdam, 15 december 2021

 

Betreft: verlenging kerstvakantie

 

 

Beste ouders en verzorgers,

 

Op dinsdag 14 december 2021 was er weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Er is aangekondigd dat de kerstvakantie voor basisschoolleerlingen vervroegd wordt. Dit om verdere besmettingen te beperken. Vrijdag 17 december zal de laatste schooldag van het jaar zijn. In deze brief informeer ik u over wat dit betekent voor u en uw kind(eren).

 

Geen onderwijs

Van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december is er geen onderwijs, ook geen afstandsonderwijs. De reguliere kerstvakantie loopt van 27 december tot 10 januari. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de school op 10 januari weer gewoon open gaat. Mocht er toch iets anders worden besloten door het kabinet, dan zal ik u daar nader over informeren.

 

Noodopvang

Van 20 t/m 24 december zal de school onder schooltijd noodopvang verzorgen. Aan u als ouder het dringende verzoek om alleen gebruik te maken van de noodopvang als dat niet anders kan.

De noodopvang is toegankelijk voor:

 

Als u gebruik wilt maken van de noodopvang vragen we u dit te melden via een mail aan directie@obscharlois.nl.  U kunt zich uiterlijk tot donderdag 16.00 uur aanmelden voor de noodopvang.  In uw bericht ontvangen we graag de volgende gegevens:

  • Naam van de leerling
  • Groep
  • Welke dagen en tijden (binnen de schooltijden) opvang noodzakelijk is
  • Beroep ouders

Zelftesten

Wij willen u en de kinderen vragen een zelftest te doen op maandagochtend 10 januari. Dit is geen verplichting maar een verzoek vanuit de school. Graag willen we voorkomen dat de besmettingen ook na de vakantie weer verder lopen.

 

Tot slot

Bovenstaande is voor ons allen weer een teleurstelling. Het doet wederom een beroep op uw en onze flexibiliteit. We begrijpen uw mogelijke zorgen over lesuitval. Volgende week zijn de kinderen vrij maar vanuit school zullen we de noodopvang organiseren en er tevens voor zorgen dat we na de vakantie meteen weer kunnen starten met het lesprogramma zodat er zo weinig mogelijk achterstand ontstaat.

 

Voor nu wens ik u namens het gehele team prettige feestdagen. Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij mij.

 

Met vriendelijke groet,

Conny den Broeder


Terug