weer naar school

weer naar school

Vrijdag 7 januari 2022

Beste ouders en verzorgers,

Op maandag 3 januari kregen we goed nieuws: de scholen gaan vanaf maandag 10 januari weer open. Een mooi bericht om het nieuwe jaar mee te starten. We willen u met deze brief graag informeren over een aantal praktische zaken. Maar om te beginnen wensen we u en uw kinderen een gezond en gelukkig 2022!

Besmettingscijfers
De scholen gaan open op een moment dat we de besmettingscijfers weer zien toenemen. We verwachten dat we de komende periode regelmatig te maken zullen krijgen met coronagevallen in ons team en bij de leerlingen en ouders. Als gevolg daarvan kan het vaker voorkomen dat een klas naar huis gestuurd moet worden of dat er tijdelijk afstandsonderwijs verzorgd moet worden voor een deel van de leerlingen. We doen ons best om dit te voorkomen, maar hopen op uw begrip als we met deze situatie te maken krijgen.

Maatregelen op school
De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om scholen zo veilig mogelijk open te kunnen laten zijn. Wij volgen deze maatregelen. De volgende afspraken gelden op school:

  • Leerlingen en personeel met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen. Dat kan bij de GGD of via een zelftest. Bij een negatieve uitslag mogen leerlingen weer naar school.
  • Aan leerlingen van groep 6, 7 en 8 vragen we om een mondkapje te dragen in de gang. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een mondkapje meenemen.
  • Ook vragen we u om twee keer per week (maandag en woensdag) een zelftest af te nemen bij uw kind. Als medewerkers doen we dit ook. Als de test positief is, gaan de betreffende leerling of leraar en diens huisgenoten in quarantaine, en laat hij/zij zich testen bij de GGD.
  • Daarnaast geldt helaas nog steeds dat we geen ouders kunnen toelaten in de school en dat vergaderingen en gesprekken online zijn.

 

Beschikbaarheid zelftesten
De overheid stelt zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Wij vragen deze zelftesten aan en geven ze mee aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8.

Tot slot
Op 14 januari wordt er opnieuw naar het totale maatregelenpakket gekeken. Als er iets voor ons verandert informeren we u hierover. Voorlopig zijn we blij dat we op school van start kunnen en gaan we er samen het beste van maken. We hebben er alle vertrouwen in dat dit samen met u en de kinderen goed zal verlopen.

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Conny den Broeder


Terug