Nieuwsbrief 6

Maandag 17 januari 2022

Corona-maatregelen 

Op dit moment hebben wij in Nederland te maken met een stijgend aantal besmettingen. Natuurlijk merken wij dit ook op school onder het personeel, de leerlingen en de ouders. Naast een aantal leerkrachten met een positieve testuitslag, zijn er in verschillende groepen ook leerlingen met een positieve test en zijn er leerlingen in quarantaine omdat er een huisgenoot positief is getest.  

De ouders van de groepen met een leerkracht die afwezig is vanwege Corona, zijn hierover al ingelicht.  

 

Quarantaine? 
Bij drie of minder besmettingen in een groep, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. Zolang uw kind geen klachten heeft, hoeft uw kind dus niet in quarantaine. Zodra uw kind klachten krijgt, kunt u uw kind laten testen bij de GGD. Wilt u een positieve uitslag wel direct aan ons laten weten?  

 

Op dit moment is er in geen enkele groep sprake van drie of meer besmettingen. Zodra dit voor een groep wel zo is, hoort u dat natuurlijk van ons. 

 

Onderwijs 
Dit heeft natuurlijk wel gevolgen voor het onderwijs. Op het moment dat de leerkracht van uw kind afwezig is en wij geen vervanging kunnen regelen, zal uw kind helaas thuis moeten blijven. Wij doen ons best om dit te voorkomen, maar dat zal niet altijd lukken. Ditzelfde geldt voor online onderwijs op die dagen. Als het kan, dan verzorgen wij online onderwijs. Maar ook dit zal niet altijd lukken. 

 

Toetsweken 

Deze en komende week is het weer tijd voor de CITO-toetsen.  

Zorgt u ervoor dat uw kind goed uitgerust naar school komt en heeft ontbeten? 

 

Studiedagen 

Vrijdag 21 januari en maandag en dinsdag 7 en 8 februari zijn studiedagen voor de leerkrachten. 

De leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 zijn op deze dagen vrij. 


Terug