Nieuwsbrief 7

Vrijdag 4 februari 2022

Leerling- en oudertevredenheidspeiling 

De komende weken gaan wij aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en aan de ouders vragen wat zij vinden van onze school.  Wat gaat goed en wat kan beter? Uw mening en de mening van de kinderen is belangrijk voor ons en helpt ons om steeds een beetje beter te worden. De leerlingen vullen de vragenlijst op school in.  

Wat vragen wij van u? 
Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze school en ons onderwijs met ons te delen. Dat kunt u doen door op het internet een vragenlijst in te vullen. Heeft u meerdere kinderen op school? Vult u dan alstublieft per gezin de vragenlijst slechts één maal in en houdt u daarbij uw oudste kind op onze school in gedachten. U vindt de vragenlijst op: 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/DTMMNGV 

Wij schatten in dat het beantwoorden van de vragen hooguit 5 tot 10 minuten van uw tijd zal vragen. U kunt de vragenlijst tot 25 februari invullen. 

Wat gebeurt er met de resultaten? 
De resultaten van het onderzoek zijn volledig anoniem en zijn dus niet te herleiden tot personen of e-mailadressen. Zodra we de rapportage van deze tevredenheidspeiling hebben ontvangen, zullen we de uitkomst daarvan met u delen.   

Heeft u vragen?
Voor vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij de directie.  
Mogen wij rekenen op uw medewerking? Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 


Rapporten en rapportgesprekken
 

Vrijdag 11 februari gaan de rapporten met de kinderen mee. U ontvangt in de week erna van de leerkracht een uitnodiging om dit rapport en de vorderingen van uw kind te bespreken. 


Studiedagen
 

Maandag en dinsdag 7 en 8 februari zijn studiedagen voor de leerkrachten. 

De leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 zijn op deze dagen vrij. 


Corona-maatregelen en schooltijden
 

Sinds de kerstvakantie hebben wij op school te maken met veel besmettingen onder leerlingen en personeel. Dit heeft er in enkele gevallen toe geleid dat hele groepen thuis moesten blijven en geen fysiek onderwijs konden krijgen. Ook missen wij regelmatig erg veel leerlingen door de maatregelen (zoals thuisblijven bij klachten). Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het onderwijs. 

Omdat onze prioriteit ligt bij het geven van onderwijs aan alle kinderen, en wij willen voorkomen dat er veel kinderen thuis moeten blijven, zijn wij voorzichtig met externen in de school, dus ook met de externe vakkrachten. 

Dit betekent dat wij in ieder geval tot aan de Voorjaarsvakantie de schooltijden aangepast tot 14 uur zullen houden. Wij bedanken u voor uw begrip.


Terug