Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2

Vrijdag 14 september 2018

Schoolmaatschappelijk Werk 

Dit schooljaar is er een andere schoolmaatschappelijk werkster gestart, Birgul Atas. 

Op woensdag 26 september om 08.30 uur is er voor alle ouders gelegenheid om kennis met haar te maken in het Ouderlokaal. Hieronder stelt zij zich alvast aan u voor: 

Beste ouders, 

Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag  even aan u voorstellen. Ik ben Birgül Atas , schoolmaatschappelijk werker (smw-er).  Ik werk al 17 jaar met veel plezier als smw-er en heb in de afgelopen jaren in verschillen de wijken op verschillende scholen gewerkt.  

Als schoolmaatschappelijk werker ben ik op de school om de intern begeleider en de leerkracht te ondersteunen bij zorgen over leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. Ik kijk en denk mee over de mogelijkheden binnen de school en verwijs waar nodig naar externe partijen.  

Ouders kunnen bij mij terecht als zij vragen of zorgen hebben over alle zaken die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Voor de oudere kinderen uit de bovenbouw, kan ik een ondersteunende rol spelen door met de kinderen zelf in gesprek te gaan. Dit ook uiteraard alleen met toestemming van de ouder(s) en als het kind zelf dit ook prettig vindt.   

U kunt met mij in contact komen via de leerkracht of de intern begeleider, maar u mag ook direct contact met mij opnemen. Ik ben op  dinsdag van 8.00 tot 17.00 uur aanwezig op obs Charlois , u bent van harte welkom om even binnen te lopen.  Anders ben ik bereikbaar op 06-24920083 of via birgul.atas@smwr-rijnmond.nl 

Met vriendelijke groeten, Birgül Atas

Sanakids 

Onze school werkt samen met een schooltandarts, Sanakids. De kinderen worden onder schooltijd opgehaald voor controle. Heeft u nog geen tandarts voor uw kind en wilt u uw kind aanmelden of heeft u vragen, dan is er vrijdag 5 oktober 2018 om 08.30 uur een voorlichting van Sanakids in het Ouderkamer, waar u uw vragen kunt stellen of uw kind aan kunt aanmelden.

Certificaat Gezonde School 

Vlak na de zomer ontvingen wij het bericht dat onze aanvraag voor verlenging van het themacertificaat ‘Sport en Bewegen’ is goedgekeurd.  

Voor de thema’s ‘Voeding’ en ‘Welbevinden’ is de goedkeuring nog respectievelijk 1 en 2 jaar geldig.

 


Terug