Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7

Donderdag 16 november 2017

Schoolfruit

Van 13 november tot en met 20 april doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit om in de klas op te eten. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl of in de ouderbrochure.

Rapportgesprekken

In de week van 27 november tot en met 1 december worden de rapportgesprekken gevoerd. Heeft u zich al ingeschreven via de app Schoolpraat Charlois? Als u zich niet heeft aangemeld, krijgt u van de leerkracht een uitnodiging met een datum en een tijd. 

Juf Anny voert de gesprekken een week eerder omdat zij met zwangerschapsverlof gaat, de kinderen van groep 7A krijgen dus aanstaande vrijdag het rapport en de uitnodiging voor het gesprek al mee.

Korte wachtlijst groep 0

Goed nieuws! Onze groepen 0 voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar hebben een korte wachtlijst. Voor informatie en inschrijvingen kunt u terecht op

www.derotterdamsepeuterschool.nl of bellen naar 010-4771009

Staking???

De komende weken worden er gesprekken gevoerd door het PO-front met de onderwijsminister. Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-Front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december. Geeft politiek Den Haag dan nog geen gehoor aan onze eisen, dan worden de acties na de feestdagen hervat en komen er estafetteacties in de regio. De mogelijkheid bestaat dus dat er op 12 december weer gestaakt gaat worden in het onderwijs voor een lagere werkdruk en een hoger salaris. Wij houden u op de hoogte! www.pofront.nl


Terug