Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3

Maandag 1 oktober 2018

Schoolfonds

Vorige week hebt u de Schoolfondsbrief gekregen en veel ouders hebben al gebruik gemaakt van de korting en het bedrag betaald. U kunt het bedrag van € 45,00 overmaken op rekeningnr. 

NL61 RABO 0118 9382 23 t.n.v. “Stichting BOOR MR” onder vermelding van de naam en de groep van uw kind of contant betalen bij de directie.

Betaalt u voor 1 november, dan betaalt u slecht € 42 per kind!

Kinderboekenweek

Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met het thema ‘Vriendschap’. In alle groepen wordt hieraan op diverse manieren aandacht besteed. De afsluiting gebeurt op het schoolplein op donderdag 11 oktober om 14.30 uur. Komt u dan kijken?

Lekker Fit! Test

Op 3, 10 en 11 oktober wordt tijdens de gymles de Lekker Fit-test afgenomen bij alle leerlingen. De resultaten van deze test worden genoteerd en bewaard voor de leerlingen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven bij inschrijving.

Ouders zijn welkom tijdens deze Fittest! Infomeer even bij uw kind welke dag en tijd dat betreft. De resultaten van deze test worden meegegeven bij het eerste rapport in november.

Mochten er naar aanleiding van de test bijzonderheden zijn, dan wordt er contact met u opgenomen. Bent u zelf nieuwsgierig naar de resultaten, dan kunt u deze alvast opvragen via meester Patrick Spa: pspa@obscharlois.nl  Vermeld daarbij dan wel de naam en de groep van uw kind!

App Schoolpraat

Veel nieuws en informatie kunt u lezen in onze app.

Deze app is gratis te downloaden in de App Store en Google’s Playstore. U kunt hem vinden door naar Schoolpraat Charlois te zoeken. In de app kunt u ook aangeven voor welke groepen u berichten wilt ontvangen via het tandwieltje (instellingen). Vergeet dit niet te doen, zodat u de goede berichten ontvangt. Deze app is beveiligd met een wachtwoord, dat ieder schooljaar veranderd. Als u kiest voor een groep, wordt er gevraagd om een wachtwoord.  Het wachtwoord voor schooljaar 2018-2019 is : 117appCharlois. Lukt dit niet, dan is meester Joep aanwezig in de ouderkamer om u hierbij te helpen op: vrijdag 12 oktober om 8.30 uur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

Op de MR-vergadering van 17 september j.l. hebben we afscheid genomen van de 2 MR-ouders Anoeshka Mangru en Mijke Withagen. Hun zittingstermijn van 2 jaar zat er op. Omdat de MR heeft besloten verder te gaan met 6 leden (3 personeelsleden en 3 ouders) hadden we 1 vacature voor de oudergeleding. Hiervoor heeft zich aangemeld mevrouw Nahla Abselam Ahassan.

Zij gaat namens de ouders enthousiast aan de slag!

Schoolgids

De schoolgids 2018-2019 kunt u inzien en downloaden via website www.obscharlois.nl Wilt u liever een papieren versie? Deze ligt voor u klaar in de ouderkamer bij Rienja.


Terug