Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4

Vrijdag 12 oktober 2018

Wijziging in groepen en leerkrachten

Helaas zijn er in de zomervakantie en net na de zomervakantie zoveel leerlingen uit de groepen 4A en 4B verhuisd, dat er in deze groepen nog maar 12 (4A) en 16 (4B) leerlingen zitten.  Omdat een daling van het aantal leerlingen natuurlijk ook gevolgen heeft voor het budget dat wij als school beschikbaar hebben, zijn wij helaas genoodzaakt  beide groepen 4 na de Herfstvakantie samen te voegen tot één groep 4. Juf Sangeeta zal de leerkracht van deze groep 4B worden. Zij zal hierbij worden ondersteund door juf Mariëlle (op maandag) en juf Petra (op woensdag). De ouders van de leerlingen uit deze groepen zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Omdat juf Danitia ons na de herfstvakantie gaat verlaten (ze heeft een nieuwe baan gevonden op een andere school) zal juf  Mariëlle  op dinsdag de groepen 3 ondersteunen en vrijdag voor groep 3A staan. Juf Petra zal op de donderdag de groepen 7 ondersteunen en op vrijdag voor groep 7B staan.

Afsluiting Kinderboekenweek

Gisteren, donderdag 11 oktober hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 8 we onder belangstelling van ouders de Kinderboekenweek afgesloten met een dans op het schoolplein. Dit was een groot succes!

Lekker Fit Test: nieuwe datum

Vanwege ziekte van de voedingscoach kon de Lekker Fit test voor de groepen 1,2,4,5 en 7 (gepland voor 10 en 11 oktober) helaas niet doorgaan. Wel heeft meester Patrick de ‘piepjestest’ afgenomen bij de leerlingen van de groepen 4,5 en 7. Nieuwe afspraken met de voedingscoach zijn gemaakt voor: dinsdag 6 november (groepen 4,5 en 7) en woensdag 14 november (groepen 1,2). Ouders zijn welkom tijdens deze Fittest! Infomeer even bij (de leerkracht van) uw kind welke tijd dat betreft.

Schoolfonds

Wilt u nog gebruik maken van € 3,-  korting? Zorg er dan voor dat u voor 1 november het schoolfonds betaald! U kunt het bedrag van € 42,00 overmaken op rekeningnr. NL61 RABO 0118 9382 23 t.n.v. “Stichting BOOR MR” onder vermelding van de naam en de groep van uw kind of contant betalen bij de directie. Na 1 november betaald u € 45,00

Vrije dag en vakantie groepen 1 t/m 8

Aanstaande maandag 15 oktober zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag van het personeel. Vrijdag 19 oktober om 12 uur begint de herfstvakantie.

We wensen jullie een fijne vrije week toe en zien iedereen weer terug op maandag 29 oktober!


Terug