Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6

Donderdag 15 november 2018

Rapporten

Vrijdag 23 november krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun 1e rapport van dit schooljaar mee. In het rapport zit een brief met een uitnodiging voor het rapportgesprek dat de leerkracht met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) wil gaan voeren.

De kinderen uit de groepen 2 krijgen die dag een brief mee  met een uitnodiging voor het rapportgesprek. Het rapport wordt tijdens dat gesprek aan de ouders(s)/verzorger(s) overhandigd en besproken.

Voor de kinderen uit groep 1 is er geen vast rapportmoment.

Deze ouders krijgen gedurende het schooljaar op meerdere momenten een uitnodiging om de ontwikkeling van hun kind te bespreken met de leerkracht.

Rapportgesprekken

De rapportgesprekken vinden plaats in de week van 26 t/m 30 november.

Omdat het ‘zelf een tijd kiezen via de app’ vorig schooljaar in veel gevallen onduidelijkheid opleverde, kunt u nu helaas niet zelf een tijd kiezen via de app.

Kunt u niet op het tijdstip van de uitnodiging?

Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de leerkracht, zodat er een nieuwe afspraak kan worden ingepland!

Bent u die dag onverwachts verhinderd?

Laat dit dan ook direct weten door te bellen met 010-4297320

Op tijd

Weet je dat:

  • 97% van de leerlingen dagelijks op tijd in de klas is?
  • je om 8.25 uur in de klas moet zijn om op tijd te zijn?
  • je er op wordt aangesproken als je toch te laat bent?
  • te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim?
  • de school ongeoorloofd verzuim moet melden bij Leerplicht en wij dat liever niet doen?
  • we heel graag willen dat iedereen op tijd is?

Helpen jullie mee om het op tijd komen naar 98% of 99% of misschien zelfs wel naar 100% te brengen?

Sinterklaas

Zaterdag 17 november arriveert Sinterklaas weer in het land. Ook dit jaar hopen we natuurlijk weer dat de Sint tijd heeft om een bezoek te brengen aan obs Charlois op woensdag 5 december.

Op donderdag 27 november mogen de kinderen daarom hun schoen zetten op school. We gaan daarbij dan ook liedjes zingen voor de Sint en de pieten, zodat ze weten dat we er zijn en ons niet vergeten!

Op woensdag 5 december zijn de groepen 1 t/m 8 om 12 uur vrij!

 

 


Terug