Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7

Maandag 3 december 2018

Schoolfonds voor de groepen 1 t/m 8

Heeft u het schoolfonds voor uw kind al betaald? Dan is deze mededeling niet voor u bestemd. Maar voor de ouders die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om dit te betalen, hieronder nog even een herinnering! U kunt het bedrag van € 45,00 overmaken op rekeningnr.  NL61 RABO 0118 9382 23 t.n.v. “Stichting BOOR MR

onder vermelding van de naam en de groep van uw kind of contant betalen bij de directie.  

Veiligheid

Sinds kort zijn er door de gemeente paaltjes geplaatst aan de straatkant voor de school. Dit is bedoeld om de veiligheid van de leerlingen te vergroten bij het naar huis gaan. Doordat er geen auto’s meer op de stoep worden gezet, is het oversteken voor de kinderen overzichtelijker en dus veiliger.

Komt u uw kind brengen of halen met de auto? Dan vragen wij u verderop in de straat parkeren.


Terug