Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8

Vrijdag 14 december 2018

Kerstfeest voor de groepen 1 t/m 8

Donderdag 20 december

17.30 – 19.00 uur: Kerstdiner voor de groepen 1 t/m 8.

De kinderen worden uiterlijk om 17:30 uur op school verwacht. De deuren van de school gaan om 17:25 open, zodat u uw gerechten naar de klas kunt brengen.

Wij verwachten, dat u uw kind om 19.00 uur in de klas komt ophalen.

Wij willen alle ouders die voor ons gaan koken, namens de kinderen en het team alvast hartelijk bedanken!

Nieuw dit schooljaar:

Voor de kleuters is er dit jaar een Kerstbal in het speellokaal van 18:40 tot 19:00 uur. Galakleding is gewenst.

Vrijdag 21 december

ALLE KINDEREN ZIJN VANAF 12 UUR VRIJ!

En dan kan iedereen gaan genieten van een welverdiende kerstvakantie.

Wij hopen dat het een gezellig en warm kerstfeest zal worden op school!

We zien graag alle kinderen op maandag 7 januari om 8.15 uur weer gezond en uitgerust op school! Fijne Kerstvakantie en een goede start van het nieuwe jaar!

Vuurwerkbrillen

Ook dit jaar levert de gemeente Rotterdam vuurwerkbrillen aan alle basisschoolleerlingen uit groepen 1 en 2 in Rotterdam. Waarschijnlijk hebben veel oudere leerlingen nog een vuurwerkbril van voorgaande jaren. Niet vergeten op te zetten!

Lerarentekort

Zoals u wellicht al eerder in de media heeft gelezen, is er in het hele land een dreigend tekort aan leerkrachten. Dit is ook een van de redenen waarom wij het afgelopen jaar zijn gaan staken.

Op onze school hadden we nog steeds voldoende personeel, maar nu juf Monique Colijn met zwangerschapsverlof is, is er geen vervanger beschikbaar!  Ook als er nu een andere leerkracht ziek is, hebben we geen vervangende leerkracht beschikbaar!

Dit betekent dat we noodoplossingen moeten gaan bedenken.

We zullen per keer bekijken wat er mogelijk is. Dit kan betekenen dat er groepen worden samengevoegd, soms tijdelijk of soms voor een langere periode (in dat geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht). Het kan helaas ook betekenen dat we een groep een extra vrije dag moeten geven en dat de kinderen dus thuis mogen blijven (ook hiervan wordt u dan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld).

We snappen dat beide situaties niet wenselijk zijn, maar helaas hebben we soms geen andere keuze.


Terug