Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 9

Dinsdag 15 januari 2019

Beste wensen 

Het team van obs Charlois wenst alle leerlingen en hun ouders of verzorgers een heel voorspoedig 2019 met veel liefde, geluk en een goede gezondheid.  

Wij gaan er samen met de kinderen een mooi jaar van maken waarin weer mooie stappen in de ontwikkeling gemaakt gaan worden!

Schoolfonds

Zoals u weet, is het onderwijs in Nederland gratis. Toch wordt er op alle scholen een ouderbijdrage (schoolfonds) van de ouders gevraagd. Met deze ouderbijdrage kunnen extra activiteiten worden bekostigd, die niet door de school kunnen worden betaald. Veel ouders hebben de bijdrage voor dit schooljaar dan ook al betaald.

Ouders die dit nog niet gedaan hebben, kunnen het bedrag van € 45,00 overmaken op rekeningnr. NL61 RABO 0118 9382 23 t.n.v. “Stichting BOOR MR” onder vermelding van de naam en de groep van uw kind of contant betalen bij de directie.

Omdat de leerlingen uit groep 8 op kamp gaan en niet op schoolreis betalen zij  € 20,00 schoolfonds en daarnaast € 90,00 voor het kamp, in totaal dus € 110,00

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Helaas is onze nieuwe Schoolmaatschappelijk Werkster  Birgül Atas al enige tijd ziek. Omdat bekend was dat dit voor een langere periode zou zijn, is voor de kerstvakantie Renaldo als vervanger aangesteld. Maar nu is hij helaas ook ziek. We wensen ze beterschap en hopen dat beiden weer snel hersteld zullen zijn.

Heeft u momenteel toch behoefte aan een gesprek met of advies van SMW, geef dit dan aan bij de Intern Begeleiders Saliha of Yvette. Zij zullen dan samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.


Terug