Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief 11

Vrijdag 15 februari 2019

Bibliotheek

Wist u dat:

  • kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek
  • de bieb gevestigd is in het gebouw van Dock naast onze school
  • lezen heel goed en natuurlijk ook heel leuk is
  • samen met uw kind lezen het leren op school ondersteund
  • samen met uw kind praten over gelezen boeken ervoor zorgt dat uw kind de wereld om ons heen beter begrijpt
  • dit een goede activiteit voor de voorjaarsvakantie is.

Leerlingenraad

De leerlingenraad op onze school bestaat uit:

Gilphaeden en Manar (groep 6A), Sigrena (groep 7A), Osman

(groep 7B), Bilal (groep 8A) en Youssra (groep 8B).

Zij vergaderen elke zes weken met juf Lydia en bespreken in hun eigen groep de vergaderpunten.

In januari is er gesproken over:

  • de toiletten op school en bij de gymzaal
  • het schoolfruit
  • het voetbalveld op het schoolplein

Staking

Op 15 maart wordt de actieweek voor meer investeringen in het onderwijs afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op het Malieveld in Den Haag. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, onder meer door het stijgende tekort aan leerkrachten. De meeste leerkrachten op onze school zullen staken deze dag. Omdat er niet voldoende leerkrachten zullen zijn om onderwijs te verzorgen, is de school op 15 maart gesloten. Wilt u op de hoogte blijven van datgene dat speelt, dan kunt u terecht bij de Ouderpagina van PO In Actie op Facebook, https://www.facebook.com/groups/1722004301430997

Voorjaarsvakantie

Op vrijdag 22 februari om 12 uur start de voorjaarsvakantie voor de groepen 1 tot en met 8. Alle kinderen worden maandag 4 maart om 8.15 uur weer op school verwacht.


Terug