15 maart STAKEN, leerlingen VRIJ

15 maart STAKEN, leerlingen VRIJ

Dinsdag 12 maart 2019

15 maart 2019: landelijke onderwijsstaking georganiseerd
door de AOB en de FNV

 

In heel het land is er in het basisonderwijs een groot tekort aan leerkrachten!

Op onze school hebben we nu nog voldoende leerkrachten, maar bij ziekte van de juf of meester is er geen vervanger!

Dat is niet alleen bij ons op school, maar ook op ander scholen. 

Kijkt maar eens op www.lerarentekortisnu.nl Dit kan zo niet langer!

Op 15 maart gaan leraren dan ook staken. Alle leerlingen zijn deze dag VRIJ.

Deze staking is niet alleen in het belang van leraren,  maar ook in het belang van ouders die zich zorgen maken over het welzijn van de juffen en meesters van hun kind(eren).

Voor u betekent dit dat er die dag geen les wordt gegeven en dat de kinderen niet naar school gaan. Dat is lastig. Nog lastiger wordt het echter als er steeds vaker op onverwachte momenten leerlingen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen leerkrachten beschikbaar zijn.

Nu al worden er soms groepen naar huis gestuurd of verdeeld over andere klassen, waardoor leerlingen niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.

Daarom roepen wij ouders op om het onderwijs te steunen en ook op 15 maart te gaan staken op het Malieveld!

Voor ouders die mee willen gaan naar het Malieveld stelt de PvdA van de gemeente Rotterdam een (gratis) bus beschikbaar die om 11.00 vanaf het stadhuis vertrekt en rond 13.45 weer terug rijdt.  Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar fractie@pvdarotterdam.nl

P.s. voor de ouders die een oppasprobleem hebben: uw kind is uiteraard ook welkom om mee te gaan! Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op:

https://www.facebook.com/events/349933778947092/

https://rotterdam.pvda.nl/agenda/ouders-staak-mee-voor-de-juf-en-meester-van-uw-kind/


Terug