Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 15

Maandag 13 mei 2019

Continurooster ook voor kleuters! 

Sinds enkele jaren hebben we dankzij subsidie van de gemeente een continurooster voor de groepen 3 t/m 8 kunnen realiseren. Voor de kleuters hadden we dat niet, omdat de gemeente daar geen geld voor gaf.  

Maar met ingang van het nieuwe schooljaar gaat dat veranderen. Dan komt er meer subsidiegeld vanuit de gemeente naar de school, waardoor we o.a. ook een continurooster voor de kleuters kunnen organiseren. Net zoals in de hogere groepen zullen de kinderen dan tussen de middag op school eten onder begeleiding van de eigen leerkracht of onderwijsassistente.  

Tot aan de zomervakantie gaan de kleuters tussen de middag nog naar huis of blijven ze over tegen een gereduceerd tarief van € 1,- per keer waarvan we de overblijfouders betalen. Na de zomervakantie blijven alle kleuters tussen de middag dus op school en kost dat u niets. 

Naschoolse Opvang BSO

We hebben goed nieuws te melden! Er zijn voldoende aanmeldingen binnen om na de zomervakantie naschoolse opvang in de school te realiseren. Op maandag 2 september gaan we van start!

In eerste instantie bieden we opvang aan op de maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.30 uur. Indien er voldoende behoefte is voor opvang op andere dagen of tijden, dan gaan we dit ook organiseren.

Dus bent u vanwege studie of werk niet in de gelegenheid om uw kind na schooltijd zelf op te vangen, dan bieden wij op school een plek waar uw kind veilig kan spelen, plezier heeft en gestimuleerd wordt in zijn of haar ontwikkeling. Een enthousiaste en ervaren pedagogisch medewerker van Prokino zal dan in de school aanwezig zijn om deze taak van u over te nemen. 

Hieraan zijn wel kosten verbonden, maar hiervoor kunt u een tegemoetkoming krijgen (afhankelijk van uw inkomen), door een aanvraag voor kinderopvangtoeslag in te dienen. Ook hierbij helpt een medewerker van Prokino u graag.

Wilt u meer weten of wilt u uw kind inschrijven? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Prokino door een email te sturen naar  Leontine Nuijten l.nuijten@prokino.nl U kunt hiervoor ook terecht bij de directie van de school.

Naschools sporten

Vanaf dinsdag 14 mei zullen er weer naschoolse sportactiviteiten aangeboden worden in de gymzaal. Alle kinderen krijgen deze week een brief om zich daarvoor in te schrijven voor de volgende sporten:

- groep 5,6 op dinsdag voetbal en turnen van 15:15 tot 16:00 uur

- groep 7,8 op woensdag voetbal en turnen van 13:15 tot 14:00 uur

- groep 3,4 op donderdag judo van 15:15 tot 16:00 uur

Strookjes inleveren uiterlijk maandag 13 mei bij de groepsleerkracht. Pas als u een bevestiging van de inschrijving heeft gehad, kan uw kind meedoen.

Graag deelnemen in sportkleding. Deelname is gratis!

Alle ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van hun kind.


Terug