Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16

Maandag 27 mei 2019

Afscheid juf Hanane - groepen 5 samen

Helaas gaat juf Hanane per 28 mei weer terug naar Amsterdam, waardoor ze niet langer les kan geven aan de leerlingen van groep 5B op onze school. Ze neem maandag 27 mei afscheid. We gaan haar zeker missen! 

Omdat we in de hele school minder leerlingen hebben dan vorig jaar, krijgen we minder geld van het ministerie en kunnen we geen nieuwe leerkracht aanstellen. Daarom hebben we onze 2 kleine groepen 5A en 5B alvast samengevoegd tot 1 groep 5AB. Juf Bianca en juf Monique gaan ervoor zorgen dat deze kinderen snel gewend zijn aan elkaar en de nieuwe situatie. 

Schoolreisje

Nog maar twee weken en dan is het zover! Donderdag 6 juni gaan de groepen 1/2 op schoolreis en vrijdag 7 juni de groepen 3 tot en met 7. De groepen 8 zijn vrijdag 7 juni vrij. U ontvangt nog een aparte brief met belangrijke informatie.

Schoolfonds - Nog niet voor alle kinderen is het schoolfonds betaald. Heeft u nog niet betaald, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen.

Ouders gevraagd voor de Medezeggenschapsraad en Oudercommissie

Zoals aan het eind van ieder schooljaar, vertrekken naast een aantal leerlingen, ook een aantal actieve ouders. Zowel de Oudercommissie als de Medezeggenschapsraad zijn op zoek naar versterking. Wilt u hierover meer informatie of wilt u zich aanmelden, dan kunt u terecht bij de Directie.

Vakanties en vrije dagen voor de rest van dit schooljaar

Hemelvaart        donderdag 30 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019

Pinksteren          maandag 10 juni 2019

Zomervakantie vrijdagmiddag 19 juli 2019 vanaf 12 uur

Studiedagen: dinsdag 4 juni 2019, vrijdag 5 juli 2019, maandag 8 juli 2019

GVO/HVO

Naar aanleiding van de inschrijvingen voor extra lessen godsdienst of humanistische vorming voor volgend schooljaar, kunnen we meedelen dat er alleen voldoende belangstelling is voor islamitisch onderwijs en voor de andere keuzes dus helaas niet.

IKEI-concert 21 juni om 11.30 uur

Het is bijna zover! Groep 6 is al vanaf het begin van dit schooljaar hard aan het oefenen voor dit optreden.

Kom luisteren en kijken bij dit bijzondere concert  door leerlingen van groep 6!
Er klinkt muziek van beroemde componisten bij mooie filmbeelden van onze stad. Leerlingen van verschillende scholen, musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de eigen muziekdocenten van SKVR maken samen muziek op het grote podium van de concertzaal!

Alle ouders welkom! De toegang is gratis! In mei ontvangt een uitnodiging van uw zoon of dochter.

Waar: de Doelen,  Schouwburgplein 50 , Rotterdam Organisatie: SKVR
Alvast de sfeer proeven? Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=GBQpvbJA0mU


Terug