Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 18

Dinsdag 2 juli 2019

Groepsindeling schooljaar 2019-2020

Helaas gaan we gaan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van juf Bianca Tournier, omdat zij een nieuwe baan heeft gevonden vlakbij haar woonplaats.

We zullen haar missen! Maar we gunnen haar ook deze nieuwe uitdaging.

Gelukkig is het ons wel gelukt om een nieuwe leerkracht in haar plaats te benoemen. Haar naam is Janneke Foolen. Zij stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.

Hieronder kunt u lezen wie volgend schooljaar de juf of meester van uw kind wordt:  Groep 1/2A     juf Bodine + 4 dagen onderwijsassistent juf Maria

Groep 1/2B     juf Najat en juf Greetje + 3 dagen onderwijsass. meester Mohamed

Groep 1/2C     juf Angela + 4 dagen onderwijsassistent juf Sedija

Groep 1/2D     juf Ariane en juf Monique M. + 4 dagen onderwijsassistent juf Vanja

Groep 3A        juf Nezife en juf Monique C. (1 dag zijn zij ook samen)

Groep 3B        juf Joy (1 dag samen met juf Nezife)

Groep 4A        juf Janneke en juf Sanne (1 dag zijn zij ook samen)

Groep 4B         juf Sangeeta (1 dag samen met juf Janneke)

Groep 5A        meester Rafael (2 dagen samen met juf Petra)

Groep 6A        juf Anny (2 dagen samen met juf Petra)

Groep 7A        juf Jacqueline (2 dagen samen met juf Anne)

Groep 8A       juf Marcella (2 dagen samen met juf Anne)

In de groepen 0 (Peuterschool) gaan de peuters het komend schooljaar meer uren naar school. Dat betekent dat er wellicht ook nieuw personeel bijkomt. De ouders zijn al geïnformeerd over de urenuitbreiding, maar worden nog geïnformeerd over welke juf er op welke dag zal zijn.

Wennen groep 3

Op donderdag 11 juli van 13.45 tot 14.45 uur gaan de kleuters die volgend schooljaar naar groep 3 gaan een uurtje kennis maken en wennen in de groepen 3. U kunt uw kind gewoon bij de eigen groep weer ophalen om 15.00 uur.

Ophalen 3e rapport

Op maandag 15 juli zijn de ouders van de groepen 2 t/m 7  tussen 15.00 en 16.00 uur van harte welkom om samen met hun kind het 3e rapport op te halen en eventueel de juf alvast gedag te zeggen.

Studiedagen dit schooljaar: vrijdag 5 juli 2019, maandag 8 juli 2019

Zomervakantie: vrijdagmiddag 19 juli 2019 vanaf 12 uur

Op maandag 2 september verwachten we alle leerlingen weer op school.

Voor in de agenda:  schooljaar 2019-2020

Studiedagen (hele dag)                 

Vrijdag 4 oktober 2019                          

Maandag 7 oktober 2019                        

Vrijdag 6 december 2019                       

Donderdag 13 februari 2020                  

Maandag 2 maart 2020                           

Dinsdag 2 juni 2020                                

Dinsdag 7 juli 2020                  

Vrije middag vanaf 12 uur

Vrijdag 18 oktober 2019

Donderdag 5 december

Vrijdag 20 december 2019

Vrijdag 21 februari 2020

Donderdag 9 april 2020

Vrijdag 24 april 2020

Vrijdag 17 juli 2020

Afscheid groep 8

Op maandagavond 15 juli is de afscheidsavond van groep 8. De ouders van de schoolverlaters krijgen hiervoor een uitnodiging. Dinsdag 16 juli om 15.00 uur begint hun vakantie.


Terug