Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 19

Maandag 15 juli 2019

Zomervakantie: vrijdagmiddag 19 juli 2019 vanaf 12 uur

Op maandag 2 september verwachten we alle leerlingen weer op school.

Afscheid nemen

Behalve van de leerlingen van groep 8 nemen we ook afscheid van twee juffen die jarenlang op obs charlois hebben gewerkt: juf Bianca Tournier en juf Monique Dekkers-Molenaar. Beiden hebben een baan dichter bij huis gevonden. Daarnaast vertrekt juf Claudina (organisator van de extra activiteiten) en juf Ineke (i-motoriek) Beiden hebben ook een andere baan. De kinderen die i-motoriek volgen, hebben inmiddels al te horen gekregen dat ze voortaan begeleiding gaan krijgen van juf Shamila. We wensen alle schoolverlaters veel succes in het nieuwe schooljaar.

Schooljaar 2019-2020 Vakanties:

Herfstvakantie: vrijdagmiddag 18 oktober om 12 uur t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie: vrijdagmiddag 20 december om 12 uur t/m zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie: vrijdagmiddag 21 februari om 12 uur t/m zondag 1 maart 2020

Pasen: donderdagmiddag 9 april om 12 uur t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie: vrijdagmiddag 24 april om 12 uur t/m zondag 10 mei 2020

Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020

Pinksteren: maandag 1 juni 2020

Zomervakantie: vrijdagmiddag 17 juli om 12 uur t/m zondag 30 augustus 2020

Studiedagen 2019-2020 (hele dag):                   

Vrijdag 4 oktober, Maandag 7 oktober, Vrijdag 6 december 2019,                    

Donderdag 13 februari, Maandag 2 maart, Dinsdag 2 juni, Dinsdag 7 juli 2020                      

Kennismaken en afspraken maken met de juf of meester van de nieuwe groep

Aan het begin van het schooljaar kunnen de ouders weer kennismaken met de nieuwe meester of juf van hun kind(eren). Dat kan op de volgende dagen en tijden:

Groep 1,2A: dinsdag 10 september om 8.25 uur

Groep 1,2B: donderdag 12 september om 8.25 uur

Groep 1,2C: donderdag 19 september om 8.25 uur

Groep 1,2D: dinsdag 3 september om 8.25 uur

Groepen 3A en 3B: woensdag 11 september om 12 uur   

Groep 4A en 4B: dinsdag 18 september om 8.25 uur

Groep 5: dinsdag 17 september om 8.30 uur

Groep 6: woensdag 11 september om 8.30 uur

Groep 7: maandagochtend 9 september, om 8:30 uur

Groep 8: donderdagochtend 12 september om 8.30 uur             

 

BSO en VSO van start

Op maandag 2 september start juffrouw Bianca Haans met de voor- en naschoolse opvang Prokino–het Speelhuis bij ons op school. Opgeven kunt u bij Leontine Nuijten, email: l.nuijten@prokino.nl

 

 


Terug