Lerarentekort, brief van het bestuur Stichting BOOR

Lerarentekort, brief van het bestuur Stichting BOOR

Maandag 9 september 2019

Aan de ouders van onze scholen

Rotterdam, 5 september 2019

Betreft: Open brief aan de ouders van onze scholen.

De scholen zijn weer begonnen...

U kent ze vast wel, die spandoeken die de start van het nieuwe schooljaar markeren: De zomervakantie is voorbij... We gaan weer naar schooi!

Zo vanzelfsprekend als dit klinkt is het niet altijd. Veel scholen in Nederland hebben al lange tijd te weinig leraren en dat lerarentekort groeit nog steeds. Daar hebben wij allemaal last van: kinderen, ouders, schooldirecteuren... en de leraren zelf misschien nog wel het meest. Daarom sturen wij, namens de gezamenlijke schoolbesturen in de Randstad, u deze brief. Wij willen u laten weten wat de scholen en schoolbesturen doen om ondanks het tekort aan leraren alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Wij willen u ook informeren wat wij doen om het tekort tegen te gaan. En we vragen uw steun.

Waardering en respect

U krijgt er als ouders van schoolgaande kinderen ook dit schooljaar weer mee te maken: het tekort aan onderwijzend personeel en ook aan schoolleiders groeit. Het kost scholen steeds meer moeite en tijd om goede leraren te vinden als leerkrachten naar een andere school vertrekken, met pensioen gaan of ziek zijn. Dat kan het werk voor schoolteams en directeuren soms ingewikkeld maken. Wij hebben dan ook veel waardering en respect voor alle leraren en directeuren die dit schooljaar weer enthousiast zijn begonnen!

Mogelijke oplossingen

Als besturen doen wij er alles aan om de scholen te steunen bij de zoektocht naar goed personeel. Samen met onze scholen, andere schoolbesturen, lerarenopleidingen en de gemeente werken we aan het werven, opleiden én het behouden van zoveel mogelijk leraren. Ook mensen uit andere beroepen halen we over om voor het onderwijs te kiezen en om na een speciale opleiding voor de klas te gaan staan. Dankzij deze 'zij-instromers' vullen we het lerarentekort voor een deel aan. Bij stichting BOOR, het bestuur waar de school van uw kind of kinderen onder valt, bieden we nieuwe leerkrachten goede begeleiding, zodat zij enthousiast blijven over hun vak. We werken nauw samen met de Rotterdamse pabo's om studenten goed voor te bereiden op hun werk. En we nemen onderwijsassistenten en leraarondersteuners aan om de taak van leraren te verlichten.

Noodmaatregelen

Scholen doen hun uiterste best om bij afwezigheid van leraren het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld doordat personeel met andere taken (zoals de interne begeleiders, specialisten of de directeur) voor de klas gaat staan. Of kinderen van een groep worden verdeeld over andere groepen. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep leerlingen tijdelijk thuis moet blijven. Ook op de scholen van BOOR is dat helaas niet uit te sluiten.

Wij vragen begrip

Wij begrijpen heel goed dat u zich als ouders ook zorgen maakt. 'Krijgt mijn kind wel goed onderwijs als er een lerarentekort is?' Tegelijk vragen we ook uw begrip voor de lastige keuzes die de schoolleiding soms moet maken. Wij roepen u op om onze scholen te steunen in hun opgave om onder deze moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren.

Wees ervan verzekerd dat echt al het mogelijke wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden.

Wij hopen ook op uw begrip voor de nijpende personeelssituatie op de scholen. Elke dag werken vele honderden leraren en andere onderwijsprofessionals op onze scholen hard en gemotiveerd aan goed onderwijs voor de kinderen. Zij verdienen onze gezamenlijke steun!

Met vriendelijke groet mede namens de gezamenlijke schoolbesturen van Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Renata Voss

Lid Collége van bestuur stichting BOOR


Terug