Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 9

Woensdag 15 januari 2020

Toetsweken

De komende 2 weken

(vanaf maandag 20 januari) zullen er in de groepen 2 tot en met 8 Cito-toetsen worden afgenomen. Natuurlijk willen wij allemaal dat de kinderen goed laten zien wat zij kennen en kunnen.

U kunt hieraan meehelpen door te zorgen dat uw kind op tijd naar bed gaat en goed eet (ontbijt is belangrijk!), op tijd op school is en zo min mogelijk verzuimt (dus liever in deze weken geen afspraken bij dokter of tandarts als dat niet echt nodig is).

 

Staking

Op 30 en 31 januari gaan wij staken voor beter onderwijs! De toekomst van het onderwijs is in gevaar door achterblijvende salarissen en een torenhoge werkdruk. Er zijn structurele investeringen nodig voor de toekomst van onze kinderen.

De school is deze dagen gesloten (ook geen naschoolse activiteiten), alle leerlingen van groepen 1 tot en met 8 zijn VRIJ!

 

Rapport retour

Heeft u het rapport van uw kind nog thuis? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk weer inleveren bij de leerkracht van uw kind.

 

Schoolfonds voor de groepen 1 t/m 8  

Heeft u het schoolfonds voor uw kind al betaald? Dan is deze mededeling niet voor u bestemd.  Maar voor de ouders die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om dit te betalen, hieronder nog  even een herinnering!  

U kunt het bedrag van € 45,00 overmaken via de link in de email die u heeft gekregen. Lukt dit niet, dan kunt u het bedrag storten op rekeningnr.  

NL17 RABO 0118 9380 45 t.n.v. “Stichting BOOR inz Charlois” onder vermelding van

de naam en de groep van uw kind of contant betalen in de Ouderkamer. 

De ouders van de kinderen van groep 8 hebben een aanvullende factuur voor het kamp gekregen. Deze kan op dezelfde wijze worden betaald.

Hebben wij van u geen email-adres dan krijgt uw kind deze week een brief mee.

Bent u niet in staat om het Schoolfonds te betalen, dan is er de mogelijkheid om via Stichting MEEDOEN een bijdrage aan te vragen. U kunt hiervoor elke vrijdag terecht bij onze Schoolmaatschappelijk Werkster, Ayşe Kolay. 


Terug