Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief 11

Dinsdag 18 februari 2020

Reservekleding

De groepen 1/2 hebben dringend behoefte aan reserve-ondergoed en kleding voor kinderen die een ongelukje hebben gehad. Heeft u nog kleding van school thuis, wilt u dat dan zo snel mogelijk weer mee naar school nemen?

Heeft u thuis kleding waar uw kind uitgegroeid is? Ook dat is van harte welkom!

Vakantie en studiedag

Vrijdag 21 februari om 12 uur begint voor de groepen 1 tot en met 8 de Voorjaarsvakantie. Maandag 2 maart is een studiedag voor het team dus dan zijn alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 vrij. Wij verwachten alle kinderen dinsdag 3 maart uitgerust weer op school.

Tevredenheidspeiling graag invullen

Er zijn al veel ouders die de vragenlijst hebben ingevuld, hartelijk dank hiervoor! Toch zouden wij graag nog meer ouders willen vragen aan de tevredenheidspeiling mee te doen. Heeft u meerdere kinderen op school? Vult u dan alstublieft per gezin de vragenlijst slechts éénmaal in en houdt u daarbij uw oudste kind op onze school in gedachten. U vindt deze vragenlijst op www.devragenlijst.nl/kvpo. De inlogcode is: G9E8BK. Kies vervolgens voor de optie ‘inloggen'. Wij schatten in dat het beantwoorden van de vragen hooguit een kwartier van uw tijd kost. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 4 maart 2020.

Wij hebben nog 39 ingevulde vragenlijsten nodig! Helpt u ons om dat te halen?

Wat gebeurt er met de resultaten? De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen of e-mailadressen.

Zodra we de rapportage van deze tevredenheidspeiling hebben ontvangen, zullen we de uitkomst daarvan met u delen. Heeft u vragen? Voor vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij de directie. Bent u thuis niet in de gelegenheid de lijst in te vullen?

Op vrijdag 21 februari kunt u om 8.30 uur in het Technieklokaal terecht om de vragenlijst in te vullen.

Voorlichtingen Ouderkamer

Regelmatig geeft het Wijkteam voorlichtingen over diverse thema’s in de Ouderkamer.

U bent van harte welkom op de volgende dagen:

18 maart: Hoe ga je om met groepsdruk? Heeft groepsdruk van buitenaf invloed op jou en/of je kind?

8 april:      Pesten

13 mei:     Communiceren met mijn kind

24 juni:     Open thema

 

 


Terug