Nieuwsbrief 13

Nieuwsbrief 13

Dinsdag 6 maart 2018

Oudertevredenheidspeiling

Voldoet OBS Charlois aan uw verwachtingen? Wat gaat goed en wat kan beter? Voor ons is het erg belangrijk om uw mening over een aantal zaken te weten zodat wij voortdurend alert kunnen blijven op de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom voeren wij jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit. Voor dit jaarlijkse tevredenheidsonderzoek vragen wij nu uw medewerking. 
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze school en ons onderwijs met ons te delen. Dat kunt u doen door op het internet een vragenlijst in te vullen. Heeft u meerdere kinderen, vult u dan alstublieft per gezin de vragenlijst slechts eenmaal in en houdt u daarbij uw oudste kind op onze school in gedachten. U vindt deze vragenlijst op www.devragenlijst.nl/kvpo  De inlogcode is: HH862H
Kies vervolgens voor de optie ‘inloggen'. Wij schatten in dat het beantwoorden van de vragen hooguit een kwartier van uw tijd kost. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 22 maart aanstaande.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst?

In de week van de rapportgesprekken zullen er na schooltijd in de Ouderkamer en in de Personeelskamer laptops gereed staan en zijn er ouders van de MR en teamleden aanwezig om u te helpen bij het opstarten en invullen van de oudertevredenheidspeiling.

Mogen wij rekenen op uw medewerking?
Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen of e-mailadressen. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een verslag van de resultaten.

Heeft u vragen?
Met vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij directie@obscharlois.nl.

21-eeuwse vaardigheden

Weet u wat wij op school allemaal doen aan 21-eeuwse vaardigheden? Onder meer: techniek, mediawijsheid, computervaardigheden zoals Word en Powerpoint, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden.

Complimentenweek

Deze week is het op school Complimentenweek, bij elke groep hangen vlaggetjes waarop iedereen zijn of haar compliment kan schrijven. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Rapportgesprekken

U kunt weer via de app Schoolpraat inschrijven voor het rapport-gesprek. Dit kan tot en met dinsdag 13 maart. Heeft u dan nog niet ingeschreven, dan kiest de leerkracht een tijd voor u.


Terug